”Det betyder inte per definition att stallet inte får vara låst”

https://www.ja.se/artikel/2227655/visa?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_content=Artikel-2227655&utm_campaign=210108-2340