Baggauktionen 2015 Vretaskolan Linköping

Foto: Elmer Stefansson

Villkoren för baggauktionen 2015 är uppdaterad

Årets evenemang för köttrasfår
Villkor 2015 uppdaterade
Anmälningsblankett 2015
Transportdokument till Vreta skolan
Fotröteintyg och kopia på M3 status

 

 gård och djurhälsa
Rekommendationer inför riksbedömningarna 2015
Rekommendationer angående fotröta vid försäljning av livdjur 2015
Rekommendationer angående fotröta vid riksbedömning och baggauktion 2015