Spreja inte på ryggen!

Spreja inte på ryggen!

Får och lammskinn

Under kvartal ett tilläggsbetalas pälsskinn (gotlandsskinn) från lamm med 70 kr/st. förutsatt att de är lockiga och inte har vaddig bottenull.

Marknaden för övriga skinn, vita skinn, är fortsatt trög och priset som vi får när vi säljer skinnen vidare täcker knappt hanteringskostnaden. Vi vill fortsatt vädja om att inte färgmarkera djuren över ryggen i ullen. Marknaden för skinn med färgsprejningar är svår, det är ingen som vill köpa sådana skinn. Det har ingen betydelse för våra kunder ifall färgen är vattenlöslig eller ej!!