Årets leverantörer 2015

Vinnare av Årets Leverantör och Årets Transportör 2015 är:
Med utmärkelsen Årets Leverantör och Årets Transportör vill vi lyfta fram några som gjort en
extra bra insats under året. Nomineringen av tre kandidater inom varje kategori har gjorts av HKScan Agri inköpare samt transportledare. Det slutliga valet av vinnare sker genom ett öppet röstningsförfarande där alla som är intresserade har haft möjlighet att lägga en röst på sin favorit.

Vad är syftet med utmärkelsen?
Med utmärkelsen Årets Leverantör och Årets Transportör vill vi lyfta fram några som gjort en
extra bra insats under året. Nomineringen av tre kandidater inom varje kategori har gjorts av HKScan Agri inköpare samt transportledare. Det slutliga valet av vinnare har skett genom ett
öppet röstningsförfarande där alla som är intresserade har haft möjlighet att lägga en röst på sin favorit. ??Vi arbetar troligtvis i den mest komplexa av alla branscher, säger Torbjörn Lithell.
Att arbeta med levande djur och med grödor som är beroende av väder och vind är svårare än
det vid en första anblick kan uppfattas som. Kedjan från leverantören fram till konsumentens
tallrik är fylld av fallgropar och kräver ett gott samarbete och ett stort engagemang av alla inblandade. Jag är övertygad om att vägen till framgång ligger i ett utökat samarbete och ökad förståelse för varandras utmaningar. Helst skulle jag vilja dela ut utmärkelser till alla duktiga leverantörer och transportörer som valt att ha HKScan som partner ? du ska veta att du är uppskattad även om du inte är bland vinnarna.

Kriterier för att bli nominerad
– Goda och jämna slaktresultat och flexibel produktion som anpassas till konsumtion och marknadens behov.
– Framåtanda genom kontinuerlig utveckling och innovation för att förbättra verksamheten i
stort som smått.
– Har bra djuröga och jobbar engagerat och aktivt för att främja djurens naturliga beteende så
att de mår bra..
– Är en professionell affärspartner som håller det som är överenskommet och sätter kundens önskemål i fokus.

 Lamm kommer från Eksholmen i Skåne

 lamm3 lamm2 lamm5  lamm1  lamm4
Nöt kommer från Johannishus

 nöt6 nöt4 nöt3  nöt2 nöt1 nöt5
   Gris kommer från Motala
 nöff3  nöff2 nöff nöff1
   Djurtransportör  kommer från Jönköping
tran1 tran3 tran2