Hanteringsavgift för underviktiga lamm

Lamm som inte når upp till slaktvikt 12 kg beläggs med en hanteringsavgift på
125 kr/djur från och med september 2018. Våra kunder är frågande till kvalitén
på dessa lamm och ifrågasätter också om djuromsorgen – hur har djuren det
på gården som djuren kommer ifrån? Vi vill istället medverka till att dessa lamm
förmedlas som vinterlamm – kontakta din inköpare om du vill köpa eller sälja
vinterlamm så ser vi till så att säljare och köpare kommer i kontakt med varandra