Elitlamm filmer

Vad ska jag välja?

8:01

Registrera lamning

5:31
Registrera vikt och hull

3:36
Läkemedelsjournalen

4:46
 

 

 
Hämta lammvägning

4:46
 

 

 
Vad är Elitlamm

6:50

Testa Släktskap

4:23
 Stalljournalen

6:16
Registrera vikt och hull 

3:36
Listor gör urval

2:58
 

 

 
Listor-göra urval

2:58
 

 

 
Registrera lammvägning 

2:03

Livdjursförsäljning 


3:17

Slaktprognos

4:37
Registrera sjukdom

6:58
Registrera lammvägning

4:46