Ingen bild

Abortering av lamm

13 oktober, 2008 Lammproducenterna 0

Uppemot 75 % av aborterna hos får sägs bero på toxoplasmos och enzootisk abort hos får. I Storbrittanien har man börjat att införa vaccinationsprogram för att minska förlusterna pga dessa sjukdomar.