Ingen bild

Adoption vs artificiell uppfödning

7 april, 2013 Lammproducenterna 0

Under två års tid ingick totalt 800 mule (blackface*hill ewe) tackor och 88 lamm i ett försök vid University of Northampton. Lamm som föddes i trillingkullar där ett lamm adopterades till en tacka med ett lamm jämfördes med lamm som föddes upp helt på mjölkersättning.