Adoption vs artificiell uppfödning

Under två års tid ingick totalt 800 mule (blackface*hill ewe) tackor och 88 lamm i ett försök vid University of Northampton. Lamm som föddes i trillingkullar där ett lamm adopterades till en tacka med ett lamm jämfördes med lamm som föddes upp helt på mjölkersättning.

 

Efter sju dagar släpptes djuren ut på bete. lammen som föddes upp på mjölkersättning växte signifikant sämre jämfört med de lamm som adopterats eller växt upp med sin mor. De adopterade lammen växte lika bra som tackans eget lamm.

Resultaten visade att adoption ger bättre tillväxt de tre första månaderna. Adoption till förstagångslammare gav mindre slaktvikter på lammen jämfört med adoption till äldre tackor. En lyckad adoption ger en lika hög tillväxt hos lammet som naturligt uppfödda lamm. Resultaten visar också på att lammet inte bara får mat från tackan utan även trygghet som leder till mindre stress och högre motståndskraft mot sjukdomar. Mjölkersättning är bra men det ersätter inte modern.

Tabellen visar tillväxten (gram) i de olika grupperna under de första tre månaderna.

Period Adopterade lamm Mjölkersättning Naturlig uppfödning
0-7 dagar 250 100 280
8-30 dagar 300 180 300
31-90 dagar 300 250 300
90-180 dagar 225 225 225