Öka dina kunskaper om fårhållning

7 november, 2022 Lammproducenterna 0

Gård & Djurhälsan kommer med start i vinter att erbjuda två kurser med fokus på lammproduktion och fårhållning. Under de digitala kurstillfällena kommer man få lära sig mer om bland annat utfodring, hull och lamning.
Tack vare finansiering från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling kommer kurserna vara kostnadsfria.

Virtuella stängsel håller de här gotländska fåren på plats

22 juni, 2022 Lammproducenterna 0

En ny teknik testas nu på Gotland. Genom att använda virtuella stängsel kan lantbrukare lättare anpassa var djuren ska beta, samtidigt som man kan hålla koll på hur de mår. I en hage hos Karin och Markus Westberg i Öja på Gotland så har tio får halsband på sig som laddas via solceller. Med hjälp av en app i telefonen eller datorn så har ett virtuellt stängsel dragits upp som bestämmer inom vilken yta djuren får vistas. När de går utanför får de först tre ljudvarningar, och om de inte backar tillbaka, får de en elstöt.

Hälsoläget hos svenska får anses vara gott.

21 juni, 2022 Lammproducenterna 0

Hälsoläget hos svenska får anses vara gott. Hos får och get är parasitsjukdomar och utfodringsrelaterade sjukdomar förekommande problemområden. Luftvägsproblem är vanligt i vissa fårbesättningar.

Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Vissa prover som träckprover och mjölkprover kan du som djurägare själv skicka in till SVA (gärna i samråd med veterinär).

Program conference InterNorden 2022

20 juni, 2022 Lammproducenterna 0

InterNorden är ett informellt nordiskt nätverk som är öppet för lammproducenter, forskare, rådgivare, veterinärer med flera fårintresserade. Från lunchtid den 12 augusti till eftermiddagen den 14 augusti arrangeras inom nätverket en tredagars konferens med föreläsningar/presentationer och studiebesök. Besökare från hela Norden välkomnas till konferensen. Observera att presentationerna kommer att hållas på engelska

Viktig information angående årets avelsvärdering

3 juni, 2022 Lammproducenterna 0

Viktig information angående årets avelsvärdering
Praktisk information om viktiga datum, vilka djur som avelsvärderas och om vad du behöver göra i Elitlamm inför årets avelskörningar.
Du som har djur av raserna Leicester, Finull, Rya, Texel, Suffolk, Dorset, Oxforddown, Shropshire, Gotlands- eller Jämtlandsfår får avelsvärden på dina djur. Även en del korsningsdjur får avelsvärden.

Svenska Köttföretagen

26 maj, 2022 Lammproducenterna 0

Svensk kvalitetsstandard för lamm
Efterfrågan på svenskt lamm är större än tillgången. Det är en utmaning att möta konkurrensen med importkött och hålla en rimlig lönsamhetsnivå. Lammlyftet har initierat en kvalitetsstandard för en högre köttkvalitet på lamm. Tio olika kvalitetsparametrar finns identifierade med mål för hur man styr mot förbättrat ätkvalitet såsom mörhet, saftighet och smak. Svenska Köttföretagen fanns på plats vid årets lammriksdag för att sprida information om Meat Standard Sweden Lamm.

Alnarps Lamm och Fårdag 2022

8 april, 2022 Lammproducenterna 0

– Arbeta smart och tänk på ekonomin!

Vi vill samla olika aktörer inom branschen, såsom studenter, producenter, rådgivare, näringsliv och myndigheter för att belysa och lyfta olika aktuella ämnen och forskningsresultat inom området.

Får och lammproducenter har en viktig roll i det svenska lantbruket. Ser vi enbart till konsumtion, produktion och import av lammkött finns det stor potential att öka svensk lammproduktion. En långsiktigt hållbar produktion behöver genomtänkt management och ekonomi, vilket kommer ligga i fokus för Alnarps lamm och fårdag 2022.

Varmt välkomna!

Vanliga fel vid djurkontroll

8 mars, 2022 Lammproducenterna 0

Vanliga fel vid djurkontroll
De vanligaste felen är brister i märkning, journalföring och rapportering av djur. Dessa brister riskerar att ge avdrag på de djurkopplade stöden och kan också leda till ett tvärvillkors-avdrag. Ett tvärvillkorsavdrag slår med en procentsats över samtliga stöd. Exempel på vanliga brister är nötkreatur som är försent rapporterade till cdb, omärkta djur som enligt regel-verket ska vara märkta samt för stor andel djur märkta med bara en öronbricka. I besättningar med få djur kan det snabbt
bli avdrag om några är halvmärkta.

UPPFÖDNING AV NAPPLAMM

21 januari, 2022 Lammproducenterna 0

UPPFÖDNING AV NAPPLAMM
De flesta får- och lammproducenter har någon gång att ta ställning till om överskottslamm ska avlivas eller födas upp som napplamm om adoption inte är möjlig. För den enskilde producenten ska kunna göra en bedömning om hon/han ska föda upp lamm som napplamm är det värdefullt att ha information om hur uppfödningen kan genomföras på bästa sätt för både djur, producent och ekonomi.

Hallå kära lammproducenter

31 oktober, 2021 Lammproducenterna 0

Leonie Högele gör ett examensarbete på SLU om.
Varför finns det så få fårbönder?
Varför så få får i Sverige?
Genom mitt examensarbete på SLU Alnarp undersöker
jag varför den svenska fårproduktionen är så pass låg.
Länken till enkäten Hallå kära lammproducent är öppen till 21 november.