Alnarps Lamm och Fårdag 2022

8 april, 2022 Lammproducenterna 0

– Arbeta smart och tänk på ekonomin!

Vi vill samla olika aktörer inom branschen, såsom studenter, producenter, rådgivare, näringsliv och myndigheter för att belysa och lyfta olika aktuella ämnen och forskningsresultat inom området.

Får och lammproducenter har en viktig roll i det svenska lantbruket. Ser vi enbart till konsumtion, produktion och import av lammkött finns det stor potential att öka svensk lammproduktion. En långsiktigt hållbar produktion behöver genomtänkt management och ekonomi, vilket kommer ligga i fokus för Alnarps lamm och fårdag 2022.

Varmt välkomna!

Vanliga fel vid djurkontroll

8 mars, 2022 Lammproducenterna 0

Vanliga fel vid djurkontroll
De vanligaste felen är brister i märkning, journalföring och rapportering av djur. Dessa brister riskerar att ge avdrag på de djurkopplade stöden och kan också leda till ett tvärvillkors-avdrag. Ett tvärvillkorsavdrag slår med en procentsats över samtliga stöd. Exempel på vanliga brister är nötkreatur som är försent rapporterade till cdb, omärkta djur som enligt regel-verket ska vara märkta samt för stor andel djur märkta med bara en öronbricka. I besättningar med få djur kan det snabbt
bli avdrag om några är halvmärkta.

UPPFÖDNING AV NAPPLAMM

21 januari, 2022 Lammproducenterna 0

UPPFÖDNING AV NAPPLAMM
De flesta får- och lammproducenter har någon gång att ta ställning till om överskottslamm ska avlivas eller födas upp som napplamm om adoption inte är möjlig. För den enskilde producenten ska kunna göra en bedömning om hon/han ska föda upp lamm som napplamm är det värdefullt att ha information om hur uppfödningen kan genomföras på bästa sätt för både djur, producent och ekonomi.

Hallå kära lammproducenter

31 oktober, 2021 Lammproducenterna 0

Leonie Högele gör ett examensarbete på SLU om.
Varför finns det så få fårbönder?
Varför så få får i Sverige?
Genom mitt examensarbete på SLU Alnarp undersöker
jag varför den svenska fårproduktionen är så pass låg.
Länken till enkäten Hallå kära lammproducent är öppen till 21 november.

Ingen bild

Mer mat Fler jobb – Kurskatalog

27 augusti, 2021 Lammproducenterna 0

Vi erbjuder både teoretiska och praktiska utbildningar i allt från ledarskap, marknadsföring och företagsutveckling till kurser i djurskötsel och odling och vi är stolta över att samarbeta med några av marknadens bästa utbildare inom respektive område. ”Mer mat – fler jobb” finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och alla kurspriser är rabatterade mellan 50-70 procent för dig som är medlem i LRF.

Viltskadestatistik 2020 Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda

16 juni, 2021 Lammproducenterna 0

Staten får i mån av tillgång på medel lämna bidrag för att förebygga skador av vilt och ersätta inträffade skador. Detta regleras i Viltskadeförordningen (2001:724) och Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador (NFS 2008:16/NFS 2018:05) samt i Föreskrifter om bidrag och ersättning för rovdjursförekomst i samebyar (STFS 2007:9). Bidrag och ersättningar för viltskador utgår endast för vilt som inte får jagas under allmän jakttid.

Äntligen vinter

29 januari, 2021 Lammproducenterna 0

Förutom att det blir ljust och härligt med snö, medför kylan även en del utmaningar. Därför vill vi ge våra bästa tips för en säker och hållbar seminhantering till dig som köper och hanterar semin.

Information från Stallmästaren

7 januari, 2021 Lammproducenterna 0

OS ID Stallmästarens produkter säkerställer husdjurs identitet och tillhandahåller värdefull information om djurhälsa, djuromsorg och produktivitet. Uppgifterna ger dig översikt och insikt, så att du kan effektivisera och förbättra dina resultat. Smart djurhållning ger en mer hållbar produktion av världens viktigaste råvara – maten vi äter.

Insamling av material från blåsa eller krusta…..

25 november, 2020 Lammproducenterna 0

Insamling av material från blåsa eller krusta vid misstanke om orf för metodutveckling av diagnostik på SVA
Orf förekommer hos flera djurarter, bland annat får, get, kameldjur, myskoxe och ren. Symtomen kan variera. Initialt ses rodnader och vätskefyllda blåsor i huden, särskilt runt mun och näsborrar på unga djur. Så småningom blir det mer krustor och sårskorpor. Lesioner kan också finnas i munhålan, till exempel på tungan. Smittan kan lätt spridas till hondjurens juver. Sekundärinfektioner och juverinflammation kan uppkomma. Även till exempel pung- och klövområde kan drabbas.

Orf är en zoonos där smitta till människa kan ge upphov till smärtsamma, enstaka röda utslag, ofta på händerna. Handskar och handtvätt skyddar mot infektion.