Hälsoläget hos svenska får anses vara gott.

I Sverige har ledstjärnan för arbete mot antibiotikaresistens bland bakterier från djur under många år varit att jobba
med förebyggande djurhälsoarbete. Redan på åttio- och nittiotalen gjordes grundarbetet då stora förbättringar uppnåddes, den stora majoriteten av djurslag i Sverige har ett gott läge när det gäller antibiotikaresistens. Idag publicerar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Folkhälsomyndigheten den samlade rapporten Swedres-Svarm 2021.

Hälsoläget hos svenska får anses vara gott.