Fårluftpaketet undersöker de vanligaste luftvägspatogenerna

Fårluftpaketet är ett enkelt och tillförlitligt sätt att undersöka får för de vanligaste luftvägspatogenerna. Inom loppet av fem arbetsdagar går det att få svar på om fåren har drabbats av Bibersteinia trehalosi, Mannhaemia haemolytica eller Mycoplasma ovipneumoniae. Läs mer om fårluftpaketet här.

Kontaktpersoner för journalister
Erik Eriksson erik.eriksson@sva.se

Luftvägspaket får, (PCR)