Virtuella stängsel håller de här gotländska fåren på plats

22 juni, 2022 Lammproducenterna 0

En ny teknik testas nu på Gotland. Genom att använda virtuella stängsel kan lantbrukare lättare anpassa var djuren ska beta, samtidigt som man kan hålla koll på hur de mår. I en hage hos Karin och Markus Westberg i Öja på Gotland så har tio får halsband på sig som laddas via solceller. Med hjälp av en app i telefonen eller datorn så har ett virtuellt stängsel dragits upp som bestämmer inom vilken yta djuren får vistas. När de går utanför får de först tre ljudvarningar, och om de inte backar tillbaka, får de en elstöt.

Hälsoläget hos svenska får anses vara gott.

21 juni, 2022 Lammproducenterna 0

Hälsoläget hos svenska får anses vara gott. Hos får och get är parasitsjukdomar och utfodringsrelaterade sjukdomar förekommande problemområden. Luftvägsproblem är vanligt i vissa fårbesättningar.

Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Vissa prover som träckprover och mjölkprover kan du som djurägare själv skicka in till SVA (gärna i samråd med veterinär).

Program conference InterNorden 2022

20 juni, 2022 Lammproducenterna 0

InterNorden är ett informellt nordiskt nätverk som är öppet för lammproducenter, forskare, rådgivare, veterinärer med flera fårintresserade. Från lunchtid den 12 augusti till eftermiddagen den 14 augusti arrangeras inom nätverket en tredagars konferens med föreläsningar/presentationer och studiebesök. Besökare från hela Norden välkomnas till konferensen. Observera att presentationerna kommer att hållas på engelska

Utveckling av slakt av får och lamm i april

17 juni, 2022 Lammproducenterna 0

Slakten av får och lamm ökade med 11 % i april 2022 jämfört med samma månad förra året. Det slaktades under månaden 15 000 får och lamm och den totala slaktvikten var 320 ton. Slakten av får och lamm utgjordes till 87 % av kategorin Lamm, för vilken slakten ökade med mer än 13 % jämfört med april 2021.

Viktig information angående årets avelsvärdering

3 juni, 2022 Lammproducenterna 0

Viktig information angående årets avelsvärdering
Praktisk information om viktiga datum, vilka djur som avelsvärderas och om vad du behöver göra i Elitlamm inför årets avelskörningar.
Du som har djur av raserna Leicester, Finull, Rya, Texel, Suffolk, Dorset, Oxforddown, Shropshire, Gotlands- eller Jämtlandsfår får avelsvärden på dina djur. Även en del korsningsdjur får avelsvärden.

Pris på Lamm maj 2022

2 juni, 2022 Lammproducenterna 0

Lamm
Avräkningspriset för lamm i Sverige varierar säsongsmässigt över året med stigande priser under första halvåret och sjunkande priser under andra. Vecka 21 var det genomsnittliga priset 87,79 kr/kg vilket är 20 procent högre än motsvarande vecka 2021. Under 2021 var slakten 3 procent lägre än under 2020. Under januari – mars 2022 var slakten 9 procent högre än under motsvarande period 2021.