Ersätting och hjälp efter snökaos

För att hjälpa lammproducenter i Skottland som drabbats hårt av den senaste tidens snöoväder där upp till 25 000 får har blivit begravda i snö, har regeringen i Skottland avsatt £500 000. De senaste dagarna har får grävts fram ur upp till 20 ft djupa drivor. Det är lamningssäsong och många djur går förlorade.

 

På norra Irland har ett räddningspaket på £5m satts upp. I Wales tar jordbruksministern hjälp av chefsveterinären för att på bästa sätt kunna hjälpa de bönder som drabbats om hur de ska hantera situationen.

Farm Community Helpline har en hjälplinje uppsatt. Den långa vintern har gett stora problem med foderbrist. Men de mest akuta problemen är att få fram överlevande djur ur drivorna. Nästa problem är att samla ihop kadaver.Flera byggnader har rasat på grund av snötyngden.

Gareth Wyn Jones på Llanfairfechan Conwy i norra Wales har med hjälp av sin vallhund räddat 70 tackor på två dagar. Drivorna är 10-15 ft höga. Besättningen består av 3500 tackor och ännu är det osäkert hur många som förlorats.

 

Artikel med film