Smittspridning ger skydd mot schmallenbergvirus

25 april, 2013 Lammproducenterna 0

Infektion med schmallenbergvirus hos vuxna djur ger inga eller lindriga symptom. Om hondjuren är dräktiga kan infektionen leda till kastningar eller missbildningar. Konkreta råd för att förhindra infektion med schmallenbergvirus när hondjuren är dräktiga är att:

Ingen bild

Koccidios hos lamm

25 april, 2013 Lammproducenterna 0

Koccidios beror oftas på dålig hygien och/eller för många djur på liten yta. Lammen drabbas hårt, diarren är ofta svart och evnetuellt blodblandad. Främst är det fyra till åtta veckor gamla lamm som drabbas.

Ingen bild

Adoption vs artificiell uppfödning

7 april, 2013 Lammproducenterna 0

Under två års tid ingick totalt 800 mule (blackface*hill ewe) tackor och 88 lamm i ett försök vid University of Northampton. Lamm som föddes i trillingkullar där ett lamm adopterades till en tacka med ett lamm jämfördes med lamm som föddes upp helt på mjölkersättning.