Betessläpp av tackor och lamm

Kanske har du redan bra rutiner vid betessläpp. Här kommer lite fler tips på vägen.

De som föds senast i april är ofta minst en vecka innan det är dags för betessläpp i de flesta delarna av landet. Lamm som föds senare inomhus bör vara torra och mätta. Pigga med en omhändertagande mamma så kan de gå ut i fint väder redan efter ett par dagar.

Håll tackor och lamm i grupper även inomhus så att de lär känna varandra och rangordna lite innan utsläpp.

Släpp helst ut djuren så tidigt som möjligt på dagen. Dra nytta av solljus och värme innan kvällen.

Släpp ut tackor och lamm i mindre grupper åt gången. De som ryms på en trailer kan vara lagom. Se till så att alla tackor och lamm håller reda på varandra och hittar varandra. Håll gärna mindre grupper (max 40) tills lammen hänger med.

Håll lite extra koll på ungtackor som har lammat för första gången. Håll koll efter tvillingar/trillingar som inte håller ihop och se till att ungtackan kommer ihåg var hon lämnade sitt/sina lamm.

Undvik att ställa upp skydd i form av rundbalar. För stor samling bakom dessa kan riskera att lamm kvävs. Det blir även en bra grogrund för bakterier och kocccidier.