SVA får forskningsmedel för att studera effekter av schmallenbergvirus

Forskningsrådet Formas har från sina akuta utlysningsmedel beviljat SVA en miljon kronor. Pengarna ska gå till att under sommaren och hösten 2013 samla in provmaterial och data från svenska får- och nötkreatursbesättningar. Syftet är att få en bättre förståelse för spridningsdynamik och sjukdomseffekter av det nya schmallenbergviruset. Efter förra årets snabba spridning av smittan över stora delar av landet förväntas under denna period en andra våg av smittspridning.

 

 

Läs mer