Vaccin mot Schmallenberg

19 juni, 2013 Lammproducenterna 0

Schmallenbergvirus fortsätter att sprida sig norrut i GB och under maj månad har deformerade lamm fötts i Skottland. Detta visar att insekter varit aktiva under december och januari.

Smittspridning ger skydd mot schmallenbergvirus

25 april, 2013 Lammproducenterna 0

Infektion med schmallenbergvirus hos vuxna djur ger inga eller lindriga symptom. Om hondjuren är dräktiga kan infektionen leda till kastningar eller missbildningar. Konkreta råd för att förhindra infektion med schmallenbergvirus när hondjuren är dräktiga är att:

Schmallenbergvirus

9 mars, 2012 Lammproducenterna 0

Under slutet av 2011 har ett nytt virus (Schmallenbergvirus) påträffats hos idisslare i Tyskland, Holland och Belgien och i januari 2012 i Storbritannien och Frankrike.