Schmallenberg visar sig under lamningsperioden

I november 2012 kunde myndigheterna för första gången konstatera att Schmallenberg-viruset under kort tid spridit sig via svidknott till idisslare i hela Sverige. När det nu är dags för vinterlamning vill Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) uppmana djurägare och veterinärer att vara uppmärksamma på konsekvenserna av infektion med Schmallenbergvirus i svenska besättningar.

läs mer