Klipp tackorna innan lamning

Anledningarna till att tackorna bör klippas innan lamning är flera. Det är lättare att se när lamningen är pågång, lammen hittar lättare spenarna utan att riskera att få smutsig tovig ull i munnen.

Efter klippningen äter tackorna mer, dels för att hålla värmen om de klipps under den kalla årstiden, och dels för att de inte behöver lägga energi på att göra av med överskottsvärme som blir då de står på stall med tjock ull. Försök har visat att foderintaget på en foderstat av enbart grovfoder ökar med 7 % hos stora tackor och 25 % hos små tackor. Tack vare det ökade foderintaget vägde lammen som nyfödda 0,6 kg mer efter att det justerats för kullstorlek. Lammen föds större och piggare. Tackor som är klippta är dräktiga i medeltal 1,2 dagar längre. Studier visar att oklippta tackor lammar tidigare på grund av värmestress.

En annan studie har visat att på en foderstat med korn och ensilage ökar foderintaget med 30 % hos stora tackor och 60 % hos små raser. I detta försöket var ensilaget av sämre kvalitet och alla tackor gick ner i vikt, men lammen vägde i snitt 0,9 kg mer vid födseln och dräktighetstiden var 2,5 dag längre då de flesta tackor hade tvillingar.

Vid ett försök där tackorna klipptes 9 veckor innan lamning ökade foderintaget endast under de 6 sista veckorna innan lamning, men resultatet var inte signifikant. Tackorna fodrades med hö eller betor, där de som åt hö inte ökade sitt foderintag och de som ät betor ökade intaget lite. Lammen födelsevikt var 0,37 kg högre och dräktighetstiden 1,6 dag längre. Andra försök har visat att intaget av betesgräs ökar med 20-50 % och av hö med 15 %.

Direkt efter klippningen ökar foderintaget för att kroppstemperaturen ska behållas. Men ullen återgår snabbt till sin isolerande egenskap och under högdräktigheten beror ett högre foderintag snarare på minskad värmestress, som även kan ses som lägre andningsfrekvens. Dräktighetstidens ökade längd visar också på mindre stress. Studier visar på att oklippta tackor inomhus har 2 dagar kortare dräktighetstid jämfört med oklippta tackor utomhus. Den längre dräktighetstiden leder till viss del till en ökad födelsevikt, men mycket beror på annat. Klippning gör så att andelen onedbrutet protein till tunntarmen ökar, genom att fodret passerar något snabbare genom vommen. Detta reducerar nedbrytbarheten av proteinet i fodret och kan vara en orsak till högre födelsevikt.

Det ökade foderintaget vid klippning kommer inte att påverka tackan positivt om fodret är av låg näringsmässig kvalitet. Tackor som är scannade med ett lamm br få restriktiv utfodring av ensilage om det är riktigt bra, annars finns det risk att lammen blir för stora. I Athenry på Irland har man sett att en ökning av 0,6 kg void födsel ger en ökad avvänjningsvikt på 1,9 kg. Denna ökning av avvänjningsvikten motsvarar 20 kg kraftfoder i lammkammare.

Klippning innan eller under stallperioden ger också mer plats åt djuren och mindre trängsel vid foderbord. Djur som klipps på vintern måste få tillgång till ett dragfritt stall med en varm ströbädd.

Beroende på när lamningen sker och om ullen ska tas tillvara så klipps tackorna vid olika tidpunkter på året. Den viktigaste klippningen är den 5-6 veckor innan lamning om de klipps en gång om året. Men dessa veckor kan man ibland behövs skjuta på. Lammar de tidigt i december-januari kan det vara lämpligt att klippa dem i samband med installningen. Vid lamning i juni kan det vara bra att klippa tackor 5-6 veckor innan betessläpp så att de hinner få lite ull innan de går ut i solen. Lammar de i mars-april och ullen tas tillvara så är höstullen den finaste. Klipp då i augusti-september så hinner de få tillbaka ull för att gå ute länge på hösten. Många fårklippare klipper inga djure på våren efter februari då ullen blir för fet och mycket svårklippt.