Rädsla för Schmallenbergviruset gör att Ryssland stänger gränsen för livdjur från EU

Från och med den 20 mars kommer Ryssland inte att släppa in några levande nötkreatur, får, getter eller grisar från EU.

Den ryska veterinärmyndigheten vill skydda den inhemska produktionen från Schmallenbergviruset och anser sig inte lugnade av EU:s hantering av sjukdomen, skriver nyhetsbrevet Agra Facts.

Varför grisar inkluderas i handelsstoppet är oklart, det finns inga kända fall av smittan hos grisar.

Väntas öka

Sju EU-länder har bekräftade fall av smittan som tros spridas via knott. Antalet fall väntas öka när lamnings- och kalvningssäsongen kommer i gång i hela Europa.

Sjukdomen kan missas hos vuxna djur men är de dräktiga kan viruset ge skador på fostren. När vädret blir varmare och knotten blir aktiva kan dessutom spridningen börja igen.

ATL 2012-03-08