Vaccin mot Schmallenberg

Schmallenbergvirus fortsätter att sprida sig norrut i GB och under maj månad har deformerade lamm fötts i Skottland. Detta visar att insekter varit aktiva under december och januari.

Immunitet mot viruset verkar variera. Man trodde att 90 % av djuren var immuna efter första smittan av viruset. Men studier i Tyskland och Holland har visat på en lägre siffra – runt 36 %. Kanske är 50 % av besättningen fortfarande i riskzonen för smitta kommande år.

Ett vaccin har utvecklats mot Schmalleberg och från fyra månaders ålder kan fåren vaccineras. Råden är att inte vaccinera därktiga tackor eller avelsbaggar under betäckningen.

Under utvecklingen av vaccinet har man sett att alla djuren som vaccinerats har utvecklat antikroppar mot viruset. Hos får som vaccinerats en gång såg man reducerade mängder virus i blodet, hos nötkreatur som vaccinerats två gånger hittades inga virus.

Vaccinet stimulerar djurets immunrespons och är baserat på inaktiverade vild-typer av Schmallenbergviruset. Vaccinet förväntas reducera mängden virus i blodbanan hos får.

Då vaccinet precis har kommit ut på marknaden efter att ha påskyndats måste det användas enligt vissa förhållningsregler. Dräktiga djur ska inte vaccineras. Många besättningar kan därför inte vaccinera, särskilt när det gäller nötkreatur.

Många lammproducenter i UK känner sig tvingade att vaccinera för att skydda sina djur, men tycker att vaccinet är för dyrt. Upp till £4.40 per djur kan de får betala. En lammproducent i Oxfordshire med 2000 tackor förlorade 400 lamm och 30 tackor på grund av Schmalenberg, och får nu betala £ 6.000 för vaccin.