Schmallenbergvaccin tillgängligt i Sverige

Svenska Djurhälsovårdens licensansökan för vaccinet mot Schmallenberg, SBV Bovilis, har beviljats av Läkemedelsverket. Vaccinet får ges till får och nötkreatur. Till får ges en dos á 2 ml och till nöt två doser á 2 ml med fyra veckors mellanrum. Full effekt uppnås efter ca tre veckor. Vaccinet får inte ges till dräktiga djur. Priset per dos är ca 30 kr. Om du är intresserad av att vaccinera dina djur mot Schmallenberg, kontakta din djurhälsoveterinär.