Snabbväxande lamm är effektivt

Lamm som växer snabbare är mer effektiva, för även om de konsumerar mer energienheter per dag så går det mindre energi åt för underhåll under tillväxten. Färre uppfödningsdagar betyder färre dagar för underhåll. Snabbväxande lamm producerar också mer kilo lamm per foderenhet jämfört med långsamt växande lamm med samma målvikt.

Enfödda lamm får mer mjölk och växer snabbare än tvillingar. Det är viktigt att få iväg dessa snabbväxande lammen i tid så att det finns gott om bra foder kvar åt resten av lammen. Skicka lammen så snart de är slaktmogna!

Vid födseln har lammet 30 % skelett, 60 % muscler och 10 % fett. När lammet är slaktmoget har det endast 17 % skelett, 61 % muskler och 22 % fett. Muskler ansätts i början av tillväxter, därefter är det mer fett. När lammet har uppnått slaktmognad är det en dålig affär att ha dem kvar eftersom de nu sätter mer fett än muskler och svarar inte i tillväxt på utfodringen.

Foder med högre proteininnehåll ger något mindre fettansättning på lammen. Det kan man se särskilt på bete som är rika på vitklöver.

Upp till 6 månaders ålder ger lammen ofta en slaktkropp med hög ätkvalitet. Hög ätkvalitet har man också sett hos lamm som slaktas direkt efter avvänjningen och har gått på ett vitklöverrikt bete.

På bra bete kan tvillinglamm växa ca 280 g/dag innan de är avvanda. Efter avvänjningen kan tillväxten minska till runt 100 g/dag, därför är det viktigt att lammen är avmaskade vid behov och släpps på ett parasitfritt bete. Ett utmärkt bete för avvanda lamm är cikoria eller foderraps insådd. Cikoria fungera även bra i att minska förekomsten av inälvsparsiter så det är inte nödvändigt att avmaska om de släpps på sådant bete. Dessa grödor har hög smältbarhet men kräver ganska torr väderlek eftersom intaget av torrsubstans annars blir lågt. Lammen kan bli feta snabbt på ett sådant bete, så håll nog koll på slaktmognaden och de flesta bör vara klara på 3 veckor.