Ingen bild

Lamm uppfödda på bete

18 maj, 2014 Lammproducenterna 0

När det gäller stora besättningar är det ofta bra att hålla tackor med ett lamm separat från tackor med två lamm. Tvillingarna får 25% mindre mjölk och betar mer, vilket också ökar risken med 50% högre parasittryck.

Ingen bild

Få lammen färdiga på bete

29 juli, 2013 Lammproducenterna 0

Lamm som går direkt till slakt från betet är de som ger högst vinst. Därför borde så många lamm som möjligt bli färdiga på betet. Ge lammen ett bra och ”rent” bete för att de ska få bästa möjliga tillväxtpotential. Och behåll inte lamm för att vänta på högre priser.

Ingen bild

Koccidios hos lamm

25 april, 2013 Lammproducenterna 0

Koccidios beror oftas på dålig hygien och/eller för många djur på liten yta. Lammen drabbas hårt, diarren är ofta svart och evnetuellt blodblandad. Främst är det fyra till åtta veckor gamla lamm som drabbas.

Ingen bild

Mer råmjölk till lammen

13 mars, 2013 Lammproducenterna 0

Råmjölken är det nyfödda lammets viktigaste skydd mot infektioner. Under fosterstadiet sker ingen överföring av antikroppar (immunoglobuliner) från tackan, så när lammet föds är det […]

Ingen bild

2010 var ett bra år

4 juli, 2011 Lammproducenterna 0

Scottish Farmer skriver att 2010 var lammproducenternas år.
Lammpriserna steg med 9 % jämfört med 2009, med priserna för
nötkött och gris sjönk med 3 % på grund av ökad produktion.

Ingen bild

Rädda lammet

6 mars, 2011 Lammproducenterna 0

Med god planering innan lamning är tackan väl förberedd när hon väl ska lamma. Med rätt utfodring är hon i bra hull och kommer igång med mjölkproduktionen, vilket är avgörande för lammets tillväxt och uppfödningstid.