250 000 pund i marknadsföring

Skottland ska marknadsföra sina lamm och får knappt 3 miljoner SEK till hjälp

Quality Meat Scotland sätter igång en marknadsföringskampanj för det skotska lammet, budgeten är £250,000 (ca 2 930 000 kr).

Historiskt så har skotska konsumenter en lägre konsumtion av lamm än söder om gränsen. Senare undersökningaar tyder sock på att tenden har vänt.

I höst kommer en skotsk marknadsföringskampanj “Scotch Lamb – It’s Hot This Autumn”. Ett antal övriga initiativ kommer att komplettera kampanjen, bla kockar, försäljningsmaterial.