Stabil marknad i Europa

EBLEX förutsäger ett stabilt slut poå 2010 och början på 2011 för Storbritanniens lammproducenter.

 

Lammbesättningarna i Storbritannien minskar med ca 1 % under året, att jämföra med den 5% minskning som skedde under förra året. Under året har dock kullstorlekarna varit små pga den hårda vintern. Pga detta blir den förväntade produktionen lägre än väntat.

En minskad produktion från Frankrike och Skottland samt en minskad export från Australien pga återuppbyggnad och rekrytering av besättningar där ger goda förutsättningar på ihållande exportpriser.

Läs hela nyheten på Farmers Guardian