Koccidios hos lamm

Koccidios beror oftas på dålig hygien och/eller för många djur på liten yta. Lammen drabbas hårt, diarren är ofta svart och evnetuellt blodblandad. Främst är det fyra till åtta veckor gamla lamm som drabbas.

Områden där oocysterna växer till och kan ge problem är särskilt kring lammkammare eller i rastgårdar. En god hygien med nytt strö ofta är viktigt på stall, och lammen ska aldrig ut i samma rastgård som tackorna eventuellt gått i på vintern. Oocyster kan överleva ett år under gynnsamma förhållanden, men även tackorna avger små mängder. Om lammen får i sig dessa avger de i sin ut ofantliga mängder oocyster.

Koccidier är värdspecifika och det finns elva arter hos får varav Eimeria ovinoidalis och Eimeria crandallis är de mest patogena. De finns oftast i grovtarmen där de orsakar stor skada på tarmens slemhinna och epitel. Tiden från infektion tills dess att oocyster hittar i träcken kan vara två till tre veckor, och djuret kan få diarre innan oocyster hittas. Därför är det viktigt att ta träckprov från flera lamm, minst tre till fyra. Hos äldre lamm kan man hitta höga halter av koccidier i träcken av icke patogena arter. Koccidier kan orsaka kroniska tarmskador med dålig tillväxt som följd.

Det viktigtaste när det gäller att ta kontrollen över koccidierna är att förhindra att lammen utsätts för oocyster i större antal. Rengör stallar noga varje år. Undvik trängsel i grupperna och arbeta för att hålla ströbädden torr och ren så att inte tackans juver kontamineras på grund av att ströbädden är för smutsig. Lammkammare ute bör flyttas med jämna mellanrum. Yngre lamm som är lätt mottagliga ska inte flyttas med de äldre lammen till marker/rasthagar där man haft problem med koccidier tidigare.