Ingen bild

Koccidios hos lamm

25 april, 2013 Lammproducenterna 0

Koccidios beror oftas på dålig hygien och/eller för många djur på liten yta. Lammen drabbas hårt, diarren är ofta svart och evnetuellt blodblandad. Främst är det fyra till åtta veckor gamla lamm som drabbas.

Ingen bild

Coccidioskontroll

5 mars, 2012 Lammproducenterna 0

Nearly all domestic ruminants become infected with coccidia at some point in their lives and there are two pathogenic species of the eimeria parasite that can affect sheep. Adult animals generally have acquired immunity through previous exposure and, therefore, rarely show adverse effects.

Ingen bild

Koccidios hos lamm

9 september, 2006 Lammproducenterna 0

I Sverige är koccidios den vanligaste orsaken till diarré hos lamm i åldern 3-7 veckor. Detta visade fårhälsovården i ett 2-årsprojekt redan 1996-97 då vi gjorde en undersökning om ”Betydelsen av olika infektionsämnen som diarréorsak hos unga vårfödda lamm”