Koccidios hos lamm

I Sverige är koccidios den vanligaste orsaken till diarré hos lamm i åldern 3-7 veckor. Detta visade fårhälsovården i ett 2-årsprojekt redan 1996-97 då vi gjorde en undersökning om “Betydelsen av olika infektionsämnen som diarréorsak hos unga vårfödda lamm”

Koccidier överlever som oocystor
Koccidier (Eimeria) förekommer i två former. Den sjukdomsframkallande formen invaderar tarmcellerna i tunntarm och grovtarm och förstör dessa med diarré och dåligt näringsupptagande som följd. Därefter övergår parasiten i den form som överlever utanför lammet och som är mycket tålig och kan överleva i marken i minst ett år. Denna kallas för oocysta och används i diagnostisk syfte vid träckprovtagning av lamm.

Alla koccidier är inte sjukdomsframkallande
Oocystorna har olika utseende och man kan idag typa 11 arter varav bara 2 är sjukdomsframkallande, (Eimeria crandallis och Eimeria ovinoidalis). Mängden och typ av oocystor utgör grunden för bedömningen av om koccidios föreligger eller inte.

Symptom och diagnos
Många lamm får sprutande diarré och det allmänna intrycket av lammflocken är att lammen inte verkar så pigga som de annars brukar vara. Oftast drabbas 10- 50 % av djuren av diarré.
Fårhälsovården kan till sina medlemmar erbjuda diagnostik som möjliggör att man kan sätta in rätt behandling dagen efter provtagningen. Det är viktigt att man tar prov vid lammdiarré då det finns andra sjukdomsframkallande parasiter att räkna med.

Behandling
Vid konstaterad koccidios, dvs fynd av påtagliga mängder av de sjukdomsframkallande arterna, behandlas hela lammgruppen. Det finns speciella preparat mot koccidier (Vecoxan eller Baycox) men även vissa antibiotika kan användas (t ex Socatylpasta). För val av lämpligt preprat rådfråga din besättnings- eller fårhälsoveterinär.
Observera att vid alla diarrétillstånd är vätskeersättning en viktig del av behandlingen!

Förebyggande åtgärder
Koccidios kan drabba lamm på stall eller bete. Hygienen i ströbädden måste vara god för att undvika problemen. Rastfållan där fåren gått på vintern är ofta bemängd med oocystor som infekterar lammen som ofta visar intresse för att gnaga i sig jord eller dricka i små vattensamlingar i fållan. Säkraste sättet att förebygga koccidiossmitta är att ha en fålla där får inte gått på minst ett år.