Välj ut rätt lamm för slakt

För att försäkra sig om att lammen slaktas när de är slaktmogna och redo för marknaden går Richard Whittington igenom sina lamm varje vecka.

 

“Det finns ingen optimal vikt då lammen bör slaktas, allt handlar om när de är slaktmogna. Vi väntar inte på ett specifikt datum – när ett lamm är slaktmoget ska det åka”.

“Målsättningen är att få så många som möjligt färdiga på så kort tid som möjligt – i slutändan handlar det alltid om kostnaderna”.

Mr Whittington, lammuppfödare på Rail View Farm, Papplewick, köper in lamm för intensiv slutgödning. Mellan 1000 och 2000 lamm finns på gården.

Ca 85 % av lammen går på exportmarknaden, vilket kräver mindre lamm.

“Marknaden har ändrats genom åren. Innan ville alla ha stora feta lamm, men nu är efterfrågan annorlunda. Vi måste följa efter marknaden och sälja vad som efterfrågas”.

“Det finns en liten marknad för feta lamm, så om jag har ett särskilt stor lamm sparar jag detta för den marknaden. Men det kostar mer att få lammen tyngre, så det är egentligen bättre att ta dem tidigare”.

Det är viktigt att bedöma klassningen och inte bara gå på lammets vikt, särskilt när det gäller små lamm. “Vissa menar att ett lamm som väger 35 kg är för lätt, men om det har fett på ryggen är det redo för slakt”.

“Det finns inget värre än små feta lamm. När lammen är små men klassar sig bra bör de vara redo för slakt”.

“Det är viktigt att veta vad marknaden vill ha, tänk efter innan du tar fam lammen istället för att ta fram lamm och sedan leta efter marknaden”.

Se en video här där Mr Whittington selekterar lamm för slakt.