CT scanning

Genom CT scanning kan man ange antalet kotor i ryggen på fåren.

 

Andelen kotor hos Texel är i medeltal 19,2 och Scottish Blackface har i medeltal 19,6 ryggkotor. De flesta skottska lammproducenter skulle hålla med om att Texel eller Beltex har bättre slaktkropp än Blackface. Men är det rätt, om det blir fler kotlett på en slaktkropp från Blackface? Kotletter säljer bättre än lägg/bog/stek (i UK).

Många fårraser scannas för CT värden för att få ett avelsvärde på slaktkroppen. Med CT scanning skulle man kunna selektera för fler kotletter på slaktkroppen. Problemet i dagsläget är att resultatet från scanningen ut till lammproducenten i rätt tid.

 

John Vipond, SAC Sheep Specialist