Ingen bild

CT scanning

19 oktober, 2011 Lammproducenterna 0

Genom CT scanning kan man ange antalet kotor i ryggen på fåren.

Andelen kotor hos Texel är i medeltal 19,2 och Scottish Blackface har i medeltal 19,6 ryggkotor.

Ingen bild

Scanning och foder

16 februari, 2009 Lammproducenterna 0

Enbart ensilage eller hö kommer inte att ge tillräckligt med energi och protein till dräktiga tackor under den sista månaden av dräktigheten.