Scanning och foder

Enbart ensilage eller hö kommer inte att ge tillräckligt med energi och protein till dräktiga tackor under den sista månaden av dräktigheten. Här kan du läsa ett utdrag ur Teagascs nyhetsbrev för att följa upp scanningresultaten. Resultaten från skanningen kan användas för att bestämma besättningens produktivitet och förbättra skötseln av besättningen före lamning. Skanningen är i högsta grad relaterad till besättningens ”avvänjnings procent” (antal överlevande lamm vid avvänjning dividerat med antal tackor som släppts till bagge) .

Tillskottsfodra dräktiga tackor.

Studier vid SAC Skottland, där antalet lamm som dött från scanning till avvänjning registrerats och de har funnit att de genomsnittliga lamm förlusterna var 16% av det totala scannade antalet. Detta innebär att en scanning på 185% lamm skulle avvänja 150%. Men med god skötsel, bör flockar med höga kullstorlekar (över 180% ) sträva efter en lammdödlighet på max 10% och 8% i en besättning med lägre kullstorlekar. Så om du scannar 180% (1,8 lamm/tacka) bör ditt mål vara att avvänja minst 160% och för flockar som scannar i snitt 165% skal du sikta på att avvänja minst 150%. På lowlands gårdar bör andelen tomma tackor vara 3% eller lägre. Om antalet tomma tackor överstiger detta så måste man se över skötsel, förvaltning eller andra faktorer för att försöka förklara dem låga dräktighetsprocenten .
De vanligaste orsakerna till tomma tackor är:
* Tackor inte i rätt hull vid parning, hull bedömning 3.5; * bagge / baggar infertila: dålig hälsa – hälta, kondition – för feta eller för smala, * För många tackor per bagge; * Stressfaktorer – hälta, dåliga hanteringshjälpmedel, långvarig påverkan av hårt väder vid eller omedelbart efter betäckning; * Mineralbrist, och * Sjukdom – toxoplasmos, parasiter, skabb.
Foderkostnader före lamning kan minskas genom att gruppera tackorna efter kullstorlek och fodra därefter. Detta kommer också att resultera i tackor med tvillingar eller trillingar som är lammar i god kondition (BS 3) med starka friska lamm och tillräckligt med mjölk. Du undviker också stora lamm från singeltackor.

Utfodring inomhus före lamning
Enbart ensilage eller hö kommer inte att leverera tillräckligt med energi och protein till dräktiga tackor under den sista månaden av dräktigheten. Mängden kraftfoder som utfodras bör anpassas till grovfodrets kvalitet. Eftersom de flesta ensilage på fårgårdar är av måttlig kvalitet (65% DMD), fodra för denna kvalitet om inte ensilage är analyserat.

Foderkostnader före lambing kan minskas genom att gruppera efter lammantal och utfodra därefter.
* Tabellen nedan är för tvillingtackor. För trillingtackor bör kraftfodret ökas med 30 % och för enlammare minskas med 30% till max 0.5kg vid lamning. * Tackor i gott skick och som fodras fri tillgång av ensilage av god kvalitet kan fodras med 0.4kg/st/dag under sex veckor före lambing. * Fodra två gånger dagligen om fodergivan överstiger 0.4kg/dag. * Tvätt vattenkopparna varje vecka. * När du köper kraftfoder, kontrollera ingredienserna – ett bra foder bör innehålla en stor del spannmål och sojabönor som proteinkälla.
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–> <!–[endif]–>

Grovfoderkvalitet Koncentrat kg/dag, veckor före lamning Protein %
10-9 8-7 6-5 4-3 2-1
Ensilage +70% DMD/hö 60% DMD 0.1 0.4 0.6 15%
Ensilage<70% DMD/hö 55%DMD 0.1 0.4 0.6 0.8 16%
Ensilage <65 – 60% DMD/hö 50%DMD 0.1 04 0.6 0.8 1.0 16%