Tvingas till EID

En stark opinion arbetar hårt med att försöka förändra de kommande reglerna för elektronisk märkning. Vid ett besök i Storbrittanien försökte lammproducenterna där få EU-representanterna och DEFRAs representanter att ta sitt förnuft till fånga.

EID

EID

 

NSA (National sheep association) förde fårindustrins talan när EUs representanter var på ett veckolångt besök i Storbrittanien för att se vad de nya reglerna skulle ha för betydelse för Storbrittaniens fårindustri.

Reglerna innebär att från 2010 ska alla får märkas med EID (elektronisk identifikation). I Sverige klarar vi oss undan (färre än 600 000 får) och får den frivilliga elektroniska märkning som de övriga länderna eftersträvar. Märkena kostar ca 17 kr st och det blir en stor skillnad i kostnad för europas lammproducenter som redan sitter trångt till.

NSA har arbetat hårt för att visa varför detta tvång av EID är onödigt, skadligt och meningslöst i England, Skottland och Wales. officials knew exactly why this regulation was so unnecessary, so pointless and so damaging. Både EUs och DEFRAs representanter anser att det inte finns något annat alternativ än att reglerna införs 2010. Storbrittaniens fårindustri är dock inte beredda att godta detta och kommer fortsätta att opponera sig.

Det är mycket frustrerande att EUs representanter inte kan komma på en enda sjukdom där individuell registrering av får skulle kunna minska spridningen av sjukdomen i fråga. Speciellt detta har men angivit som skäl för införandet av reglerna.