Ingen bild

Satsa på bra grovfoder

27 maj, 2009 Lammproducenterna 0

Du håller väl koll på gräset så att du vet när det är dags att slå. I Skåne och Halland är de tidigaste redan igång. Ett bra sätt är att ta provskördar för att se vad gräset har för näringsinnehåll just nu. Antingen klipper du från eget eller så tjuvkikar du på andras…

Ingen bild

Scanning och foder

16 februari, 2009 Lammproducenterna 0

Enbart ensilage eller hö kommer inte att ge tillräckligt med energi och protein till dräktiga tackor under den sista månaden av dräktigheten.

Ingen bild

Grovfodermajs

28 augusti, 2008 Lammproducenterna 0

Den grovfodermajs som skördas i Sverige idag används främst till mjölkkor bl.a. eftersom majsen har ett högt kolhydratinnehåll samt fungerar som ett bra strukturfoder. Dessa egenskaper gör även att majsen skulle kunna användas som foder till växande nötkreatur och lamm, vilket inte är så vanligt idag.