Det är dags att börja tänka på vintern…

Visst har våren till slut kommit men japp, du gissade rätt, nu är vi tillbaks på att planera kommande vinter. Att se till att man har grovfoder av bra kvalitet till vintern är mycket viktigt för att hela fåråret skall flyta på bra.

Varje år träffar jag fårägare som har problem i lamningen. Ofta är tackorna i dålig kondition pga att de inte togs in i tid och fick ordentligt med foder. Detta blir som ett tveeggat svärd eftersom de då dessutom har gnagt ner betet så att det får en svår start på våren och då är man inne i en dålig cirkel.

Tackor som är i dålig kondition när de lammar kommer få mer problem (svaga lamm/dåligt med mjölk mm). Dåligt med bete efter lamningen kommer minska mjölkproduktionen och därmed dra ner lammtillväxten vilket senarelägga lammslakten. Senare lammslakt innebär att lammen går kvar längre på gården och konkurrerar med tackorna om betet och så byggs den onda cirkeln på från år till år.

Så hur tar du dig ur den onda cirkeln? Svaret på de flesta gårdar är att man bunkrar upp med mycket grovfoder av hög kvalitet så att man kan ta in tackorna på hösten utan att vara orolig för att fodret kommer ta slut under vintern.

Att planera sitt behov av vinterfoder
En tacka som är mitt i dräktigheten behöver 1 kg ts varje dag hon är installad. Detta kan vara hö eller ensilage. Om vi tar en typisk besättning som lammar i mars och stallar in i december så kan vi räkna ut ensilagebehovet genom att multiplicera antalet dagar de är installade med antalet djur och sen gånger 1 kg ts.
I den här besättningen så blir antalet dagar ungefär 90 st (3 månader) från mitten på december till mitten på mars. Då kommer varje tacka behöva 90 kg ts (90 dagar gånger 1 kg ts). Nästa steg är att omvandla 90 kg ts till verklig vikt eller till hektar eller balar. Ensilage håller ofta en ts på ungefär 20 % vilket innebär att 5 kg ensilage är lika med 1 kg ts ensilage. Om du gör rundbalar med hö så brukar dessa innehålla mellan 150 och 180 kg ts.

Kvalitetsfoder
Det första steget är att se till att du har tillräckligt mycket foder så att du kan stalla in tackorna när det behövs. Steg två och minst lika viktigt är att se till att kvaliteten är bra på fodret. Det är meningslöst att spendera tid och pengar på att konservera hö eller ensilage om det inte duger som foder till djuren och man måste stödutfodra dem med dyra koncentrat. Grovstjälkigt gräs duger inte som underhållsfoder på vintern. Ha som mål att producera ett vinterfoder med högt näringsvärde. För att nå detta mål så får man inte slarva med detaljerna.
För det första ska du matcha gödningen med grödan och ditt förväntade skördedatum. Se till att det hinner gå tillräckligt mycket tid från gödningen till skörd av ensilaget så att plantan har hunnit använda upp kvävet, så att det inte stör ensileringsprocessen. Om du är osäker kan du skicka in ett gräsprov på analys innan skörd.

Får är känsliga för listerios. Det är en bakterie som finns i ensilage som har blivit nedsmutsat med jord i skörden. För att undvika detta är det bra att välta vallarna på våren och försäkra dig sedan om att skörden sker med rätt inställda maskiner så att man undviker jordinblandning i ensilaget.

För torrt ensilage eller hösilage behövs extra lager plast för det verkligen inte ska komma in luft. Att förpacka ensilaget väl och sedan förebygga yttre skadegörare är viktigt för att undvika stora mängder spill med förstört ensilage senare.

Korthackat ensilage leder till högre konsumtion och mindre behov av kraftfoderkomplement.