EBV hjäper till att välja ut mödra-kvaliteter

Att använda baggar med höga värden i avelsprogrammet Estimated Breeding Values (EBVs) ger bonus i kassan till Jim Hext i Cornwall som producerar Dorset. De senaste åtta åren har fruktsamheten hållit i sig och slaktkropparna har förbättrats genom att han har valt baggar med bäst kullstorlek och muskeldjup i EBV.

Mr Hext har 600 tackor och han uppskattar att slaktvikterna har ökat med minst 1 kg och att de blir slaktmogna snabbare. Genom att använda baggar med höga index har man fått bättre och jämnare slaktlamm på gården och därmed ökat möjligheten att möta marknadens önskemål.
De senaste veckorna har alla hans lamm varit godkänd klass och detta säger han beror på att han nu använder rätt gener, speciellt att han kan välja baggar med lågt fett djup i EBV.

Besättningens fysiska och slutliga prestation är lika imponerande; tackorna släpps ur lammningshuset med i snitt 1.81 lamm var (då har de scannats med 1.92).
Med en genomsnittlig slaktvikt på lite över 19 kg så är det ingen överraskning att mr Hext får i genomsnitt 99,87£ per tacka.

När han väljer livdjur så är han noga med att titta på EBV, speciellt när han ska välja baggar med bra mödra-gener, eftersom man inte kan se detta med blotta ögat.

Baggarna köps i grupper om 3-4 st och sedan får de gå ihop så att man ska kunna se vilket genomslag de får. Men ändå så medger han att det är svårt att sätta en exakt siffra på dessa förbättringar eftersom de märks på flera sätt; t ex förbättrad tillväxt, bättre slaktkroppar och ett fantastiskt resultat av tackornas prestationer.

Mr Hext´s tilltro till EBV backas upp av Sam Boon fråm Signet Breeding Services. ”Produktionsnivåer som dessa visar vad man kan uppnå genom att vara noga i valet av bagge. Att välja baggar med bra mödra-gener är omöjligt utan att använda EBV eftersom gener för bra mjölkproduktion och hög fertilitet är omöjligt se enbart genom att titta på baggen, men de är högst viktiga att ha med i urvalet. Generna märks år efter år genom tackorna i besättningen så en bagges avelsvärde kan märkas ett årtionde efter att han användes.”

Detta kommer man titta på i nästa steg av EBLEX Better Returns Programme.
”Programmet strävar efter att visa att för den genomsnittliga besättningen i UK på 210 tackor som rekryterar egna livdjur, så kan ett noga val av bagge innebära ett lyft på 1000£ om året.” säger Mr Boon.

Det är också höga krav vid urvalet av tacklamm till livdjur när dessa väljs ut direkt efter födseln. Livdjuren måste vara tvillingar eller trillingar från tackor med bra förutsättningar; speciellt bra klövar och juver och att de lammar utan hjälp. Om dessa kriterier stämmer så öronmärks de efter vilken bagg-grupp tackan har gått med. Efter avvänjningen går mr Hext genom de öronmärkta livdjuren och tar bort de som inte har bra kroppar.
”Det här strikta urvalet har hjälpt till att hålla lamningsprocenten uppe. Detta är viktigt att ha med i beräkningen när man jobbar med gener för kullstorlek som har så låg arvbarhet.”