Lite vår-kom-ihåg

Det är en hel del att tänka på under denna intensiva period; betesbrist, beteskramp, nematodirus och koccidier. Med tungan rätt i mun kan man reda ut det mesta och undvika de värsta misstagen.

Det är ont om bete, speciellt för dem som inte tog bort djuren i tid i höstas. Om du är en av dem lägg det då på minnet så att du inte gör om samma misstag i höst igen. För stripbetning är målet att gräset skall vara 4 cm högt och för vanligt bete 6 cm högt. Att förse lakterande tackor med tillräckligt mycket bete de första 6 veckorna av laktationen är nödvändigt ifall man ska nå en lammtillväxt på 300 g per dag.

Om du är i den situationen att betet knappt räcker så kan du fundera på följande åtgärder:
• Om tackorna är i de första 6 veckorna av laktationen – ge dem 0,5-1,0 kg kraftfoder per dag beroende på hur lite bete det finns och hur många ungar de har.
• Lägg på kväve. Detta kommer dock inte lösa problemet den närmaste tiden.
• Stäng inte vallarna för att kunna skörda ensilage förrän du har tillräckligt mycket bete till djuren. Se till att du har bete för två veckor extra veckor innan du tar bort dem från vallen.
• Ge ungarna en lammkammare alt foderautomat så de kan kompensera med kraftfoder. Om de är över 6 veckor så är det bättre att ge ungarna kraftfodret istället för tackorna.
• Försök att ordna så att ungarna kan komma in på nytt bete innan tackorna. På så vis kan ungarna äta det bästa sedan kan man släppa in tackorna så får de städa upp.
• För de som lammar tidigt (januari-februari) är det hög tid att vänja av lammen och ta tackorna på naturbeten eller liknande.

Beteskramp
På vissa gårdar ökar risken för beteskramp om det är dåliga väderförhållanden kombinerat med brist på bete. Man måste tänka efter lite om det föreligger risk för beteskramp eftersom åtgärderna oftast tar 1-2 dygn innan magnesiumet ger effekt och sedan håller de bara i sig i 1-3 dygn efter sista dosen. Det kan vara svårare att kontrollera beteskramp på får än nöt. Att dosera i vattnet brukar vara för okontrollerat till får. Att ge dem foder med kalcium/magnesium eller pudra betet med kalcium/magnesium är alternativ men det finns en risk att lammen får urinsten om de äter fodret eller det pudrade betet. Det finns ingen generell säkerhetsgräns för hur mycket man kan ge bagglamm.
Mineralstenar eller magnesiumkulor är de vanligast använda metoderna. Kulorna är dyra och tar mycket arbete i anspråk. Hög magnesiummineraler brukar fungera ganska bra i praktiken även om en del djur egentligen inte får i sig tillräckligt för att det ska ge ett fullgott skydd.

Nematodirus
Nematodiusinfektioner kommer så fort utetemperaturen stiger. Detta är en infektion som sprids från lamm till lamm dvs infektionen som påverkar djuren i år är ett resultat av äggen som spreds på betet året innan. På gårdar som har fler djurslag är det möjligt att ge lammen ”rent bete” (bete som inga får har varit på de senaste 12 månaderna) och detta medför att man inte behöver avmaska lammen. Eventuellet kan man avmaska ändå för att minska parasittrycket framöver. Alla avmaskningsmedlen är effektiva mot nematodirus och det har ännu inte synts tecken på resistens bland dem. Långtidsverkande medel har inte den effekten på nematodirus så det finns ingen anledning att använda dem just nu.

Koccidier
Koccidier blir ett allt större problem i höstlammsbesättningarna. De förekommer ofta samtidigt som nematodirus infektionen och det kan vara svårt att se skillnad på de två. Koccidios orsakas av en liten parasit som kan överleva utomhus år efter år. Vuxna får är immuna och lammen får moderns immunitet efter födseln. Den varar upp till 4 veckor sedan är de känsliga fram till ca 10 veckors ålder då de har utvecklat en egen immunitet. Tecknen på koccidios är svår diarré som är grå-svart (med blod i). De får torr ull och om de inte behandlas kan de dö.
Den vanligaste behandlingen är Vecoxan som inte bara behandlar den pågående infektionen utan också skyddar två veckor framåt. För att förhindra att koccidier sprider sig bland lammen ska du undvika att låta yngre lamm beta där äldre lamm har betat samma säsong. Vecoxan kan man ge samtidigt som avmaskningsmedlet mot nematodirus.