Foderautomaten ska inte vara en ersättning för dålig skötsel

Det är dåligt med bete. De upprepade förändringarna mellan torrt, kallt väder och milt, blött väder har inte hjälp tillväxten nämnvärt.
Så här är det på de flesta gårdar nu och lantbrukarna frågar hur de ska fodra kraftfoder både till tackorna och till lammen. Foderautomaten finns på gården (i många fall används den redan ute på fält) men finns det ekonomi i att ge lammen kraftfoder?

Låt oss titta på betessituationen först. Om tackorna har för lite bete så kommer mjölkproduktionen sjunka och det drabbar lammens tillväxt. Detta gäller speciellt de fem första veckorna i laktationen, när produktionen är som högst och lammen har störst behov av mjölken. Efter femte veckan börjar mjölkproduktionen avta och och lammet börjar konsumera större mängder bete och kraftfoder, om det finns.
Om betet börjar ta slut och du har tackor ute som fortfarande är i de första fem-sex veckorna av laktationen så behöver de ordentligt med mat och det kan innebära kraftfoder. Om lammen är äldre än sex veckor så är det bättre att fodra lammen extra och inte tackorna.

Hur mycket kommer det kosta att mata lammen med foderautomat? Kostnaden kommer vara en funktion av kostnaden för fodret och mängden foder lammen konsumerar. Foderkostnaden kan variera mellan 160 € per ton för en enkel tre-fyrasorters mix levererad i bulk upp till 340 € per ton för den dyra ”avelsbesättnings”-mixen som säljs i handeln. Det idealiska är att smålammen får börja äta ett lättsmält, fint kraftfoder som kanske är lite dyrare för att sedan fasas över till ett billigare foder när de har kommit igång med att äta ordentligt.

Responsen på fodret för lamm fram till avvänjningen är ungefär fem till ett. Detta betyder att för varje 1 kg kraftfoder de äter så växer de 0.2 kg levandevikt. Detta förhållande gäller när man ger dem 0.25 kg per lamm och dag.

Så då är frågan är det värt att ge kraftfoder till höstlamm? Det kommer att kosta mellan 5 till 15 € per lamm beroende på mängd foder och priset. Kom ihåg den gyllene regeln: kommer det ge dig mer pengar eller kommer det minska ditt arbete? Om det ger dig märkbart mer i plånboken eller minskar ditt arbete så pass att du är villig att betala extrakostnaden för fodret så är svaret på första frågan; ja.

Vinster
Arbete: Foderautomaten innebär att lammen väger mer vid avvänjningen (eller kan vänjas av tidigare) och kan skickas på slakt tidigare. Detta innebär minskat arbete vid flytt och hantering.

Veterinär: Eftersom lammen är på gården kortare tid så kan det bli en minskning i veterinärbehandlingar och liknande kostnader. Behandlingar med avmaskning, klövbad och fästingmedel blir färre. Beroende på slaktdatumet så kan upp till 1 € per lamm sparas in enbart i veterinärbehandlingar.

Bete: På intensivt betade gårdar blir ofta slakten sen beroende på dålig lammtillväxt tidigare på säsongen och till slut blir det så att lammen konkurrerar med tackorna om betet på hösten. Om lammen har slaktats i augusti så kan betet växa upp och ge mer foder till djuren på gården. Värdet på detta ”extra” bete beror på hur effektivt betet har skötts.

Lammpriset: De senaste åren (sent -90tal och tidigt 2000) har det varit avsevärt mycket bättre betalt om man kan skicka lammen på slakt första halvåret. Nu har priserna jämnats ut på Irland och det är ungefär lika mycket betalt året om.

Sammanfattning
Teagasc har gjort undersökningar som visar att genom bättre beten och genom att låta lammen beta före tackorna så kan lammtillväxten bli lika bra som för de lamm med lite bete och mer kraftfoder.

Foderautomaten skall därför inte vara en ersättning för dåligt skötta beten. Om det finns för lite bete så krävs det att man har foderautomat till lammungarna så att de inte tappar tillväxten. Fri tillgång på dyrt kraftfoder till äldre lamm är inte ekonomiskt, se till att du har rätt sorts foder. Mängden foder skall begränsas till 0.3 kg per lamm om det inte är stor brist på bete.