Ingen bild

Så utfodrar du rekryteringstackorna från betäckning till lamning

11 december, 2011 Lammproducenterna 0

Många lammproducenter ställs varje år inför valet att betäcka ungtackorna eller inte. Att vänta med att betäcka ungtackorna till andra året har flera fördelar – de är med säkerhet stora nog att betäckas, fertiliteten är ofta bättre och lamningen ofta lättare. Men, att vänta med betäckningen ger större kostnader för foder utan inkomster under ungtackans första år.

Ingen bild

Betfiber – något för tackor och lamm?

10 juni, 2010 Lammproducenterna 0

Betfiber finns som bla betfor, HP och melass. Betfiber innehåller stor andel lösliga fiber med specifikt positiva egenskaper i tarmen. Den kan vara ett bra kompletterande foder om du har ont om grovfoder, för att öka smakligheten, eller minska fiberinnehållet i foderstaten.Här kan du läsa mer om hur du hanterar balad betfiber.

Nya energinormer för växande lamm

14 december, 2009 Lammproducenterna 0

Det har tidigare inte funnits några svenska näringsrekommendationer till växande lamm. Behovet av detta har dock ökat i och med att allt fler lamm föds upp på stall och att besättningarna blir allt större.

Ingen bild

Satsa på bra grovfoder

27 maj, 2009 Lammproducenterna 0

Du håller väl koll på gräset så att du vet när det är dags att slå. I Skåne och Halland är de tidigaste redan igång. Ett bra sätt är att ta provskördar för att se vad gräset har för näringsinnehåll just nu. Antingen klipper du från eget eller så tjuvkikar du på andras…

Ingen bild

Rätt foder till marslammare

26 december, 2008 Lammproducenterna 0

När december närmar sig går de flesta besättningar som lammar i mitten på säsongen in i mitten av dräktigheten. Det är viktigt att säkerställa tackans kondition för att se att utfodringen är riktig.

Ingen bild

Börja planera för nästa vinter redan nu!

13 maj, 2007 Lammproducenterna 0

Det senaste regnet har kommit som en lättnad för de flesta fårägare och nu när jag sitter och skriver detta så växer gräset bra. Tänk tillbaks två månader i tiden till mitten på mars och fundera över hur mycket gräs du hade då.