Betfiber – något för tackor och lamm?

Betfiber finns som bla betfor, HP och melass. Betfiber innehåller stor andel lösliga fiber med specifikt positiva egenskaper i tarmen. Den kan vara ett bra kompletterande foder om du har ont om grovfoder, för att öka smakligheten, eller minska fiberinnehållet i foderstaten.Här kan du läsa mer om hur du hanterar balad betfiber.

Balat ensilage – betfiberBy Dr Rolf Spörndly

Torkad betfiber är en handelsvara på världsmarknaden och en vanlig ingrediens I kraftfoder för kor. Sockerbetans fibrer är lättsmälta och innehåller nästan lika mycket energi som stärkelse.

Men det handlar om kolhydrater som bryts ner långsammare och utan den negativa effekt på idisslarnas matsmältning som är typisk för lättnedbrytbara kolhydrater som stärkelse och socker. När man ersätter en del av spannmålen i kraftfoderblandningar för högavkastande kor med torkad betfiber kan man ge upp till 18 kg kraftfoder per dag per ko utan problem.

Torkad betfiber måste emellertid, som namnet indikerar, torkas. Och torkning innebär oftast att man konsumerar fossila bränslen, som t ex olja, och är alltså något man inte vill syssla mer än nödvändigt med.

Emellertid är det tämligen enkelt att ensilera pressad betfiber. När sockret utvunnits i den industriella processen är betfibern tämligen blöt med en torrsubstanshalt under 20%. Genom att man pressar fibern och tillsätter ungefär 4% melass för att underlätta lactobacillus-tillväxten, blir resultatet så kallad “high pressure beet pulp” (säljs i Sverige under namnet HP-massa®), med en ts-halt på ungefär 27%. Denna är mycket lämplig för ensilering. Vid leverans till mjölkgårdar i sockerfabrikens grannskap kan massan transporteras med lastbil och ensileras i plan- eller tornsilo. För att göra det tillgängligt även för gårdar längre ifrån fabriken, kan betfiberensilaget plastas in till rundbalar.

Balarna produceras i transportabla balmaskiner (Flexus, 2008) som tillverkar balar på 1200 x 1200 mm, innehållande 1 300 kg ensilage (345 kg ts). Balarna plastas först in runt gavlarna med 6 lager 50 μm sträckfilm och sedan med 6 lager 25 μm 750 mm sträckfilm med 50 % överlappning. Inga ensileringstillsatser används, förutom melassen.

Den ensilerade betfibern från olika typer av silos eller balar är ett populärt mjölkfoder I Sverige. Den har blivit så populär mycket tackv are god näringskvalitet och överkomligt pris. Särskilt populär är den på mjölkgårdar som växer, där lantbrukaren vill öka antalet kor, men har ont om mark att odla grovfoder på.

I Sverige har vi producerat ensilage av betfiber i inslagna rundbalar under många år. Den svenska sockerindustrin (Danisco Sugar) tillverkar upp till 40 000 balar (53 000 ton) ensilerad betfiber per år. I Österrike, Tyskland, Holland och Danmark tillverkas också ensilage av betfiber i balar. I Schweiz packades 22% av den ensilerade betfibern i rundbalar år 2004, sammanlagt 54 000 ton.

Analys av ensilerad betfiber i Sverige:

Torrsubstans 270 g per kg
Per kg torrsubstans
NDF, g 445
Råprotein, g 108
Råfett, g 8
Råfiber, g 176
Aska, g 73
Omsatt energi, MJ 12,8
Smb energi, MJ 15,3

Uppgifterna i artikeln är hämtade ur följande källor:

http://www.vall.se/pdf/Silage_Insights_Svensk_2.pdf

Balarna har goda lagringsegenskaper och kan förvaras i 2 år om de inte öppnas. När de öppnats, rekommenderas man att använda fodret inom 3 till 4 dagar vintertid, inom 2 dagar sommartid.

Mellan 25 000 och 40 000 balar tillverkas per år i Sverige.