Dags att börja fodra tackorna ordentligt

Tackor som lammar tidigt i mars har bara sju veckor kvar till lamningen. Detta innebär att de kommande sju veckornas utfodring är en kritisk period för din framgång.

Att fodra för mycket är bortkastade pengar som resulterar i feta tackor och för stora lamm med svåra lamningar som följd. Att fodra för lite å andra sidan kommer resultera i svaga små lamm och dålig kvantitet och kvalitet på mjölken. Du har helt enkelt inte råd att göra fel under den kommande perioden.

Första steget är att ta en titt på grovfodret. Ensilaget är generellt av sämre kvalitet i år pga det dåliga vädret i maj som försenade skörden. Har du analyserat ditt ensilage? Om svaret på frågan är ja så har du fakta nog att räkna ut hur mycket koncentrat du behöver ge dem. Om du inte har någon analys så kan det vara sent att göra det nu och du får räkna efter antaganden.

”Gör det själv-test” för ensilage
Ta ett foderprov från ensilaget och bedöm följande:
Konserveringen
Torrsubstanshalten
Smältbarheten

Konserveringen
Ensilaget skall lukta sött, ha en gyllene färg och vara fritt från mögel. Om det är dåligt ensilerat så innebär det att fåren inte äter så mycket frivilligt. Mät pH-värdet med ett lackmuspapper. Idealiskt pH är 4.0 men det kan vara accepterat med lite variation beroende på ensilagets torrsubstans. Blött ensilage kan ha ett pH upp till 4.0 medan torrare ensilage kan vara väl konserverat upp till pH 4.5. Hösilage som är riktigt torrt kan ha ännu högre pH.

Torrsubstans
Krama ensilaget med en hand. Om du får ur vätska från det så är torrsubstansen låg (lägre än 18 %). Om det inte kommer någon vätska från det när du kramar med en hand, använd då båda händerna och vrid ur ensilaget. Kommer det bara några få droppar så har det en torrsubstanshalt på mellan 23-25 %. Om det kommer ett flöde av droppar så är ligger det mellan 20-23 %. Kan du inte krama ur någon vätska alls så ligger det över 25 %.

Smältbarheten
Detta är det svåraste att uppskatta själv. Gå igenom provet och titta efter blad och stjälkar. Om det är hög andel stjälkar (om det känns pinnigt) då har det låg smältbarhet. Skördedatumet och vallfröblandningen kan förmodligen ge dig den bästa indikationen. Ensilage som har skördats i mitten på maj borde ha en smältbarhet mellan 75-80, sen kan man dra av 3-4 % per vecka för skörd efter den 15 maj. Så om du betar vallen fram till den 10 april så kan du förvänta dig att ta en ensilageskörd den 25 maj med en smältbarhet på ca 75 %. Om skörden försenas till den 3 juni så blir det ca 70 %. Kom ihåg att om du skördar i regn eller om vallen huvudsakligen består av dåliga gräsarter så kommer du får lägre smältbarhet.
De flesta ensilageprover jag ser ligger runt 65 %. Om du inte har skördat tidigt så kan du utgå ifrån att ditt ensilage ligger däromkring. Om det är så så behöver du börja fodra med kraftfoder omedelbart.

Efter analysen av ensilaget så är steg två att dela upp besättningen i tre grupper. Tackor med en unge, tackor med två, tackor med tre tillsammans med de som är magra. Tvillingtackorna och trillingtackorna tillsammans med de magra behöver få kraftfoder omedelbart. Börja med att ge trillingtackorna och de magra 0,3 kg kraftfoder per dag. Tvillingtackorna klarar sig på 0,1 kg per dag. Om du har grovt ensilage (ner mot 60 %) så kan du behöva ge tvillingtackorna 0,2 kg per dag.

Då har du kommit till det tredje steget; att köpa ett bra koncentrat. När du köper kraftfoder så ska du koncentrera dig på ingredienserna. Energi är den viktigaste faktorn just nu. Protein blir viktigt de sista 3-4 veckorna av dräktigheten. Köp koncentrat som ger bra valuta för pengarna. Korn, vete, majs, citruspulpa, restprodukter från betor, drank, drav och soja är ingredienser som jag tycker om att se i fodret.
Allt för komplicerade foderstater med en massa ingredienser ger ofta inte så mycket extra. En enkel 3-mix med t ex korn / beta / drank bör räcka i den tidiga dräktigheten. De sista 3 veckorna kan man byta ut en del av dranken mot soja samtidigt som fodergivan ökar. Prata med din leverantör om hur höga kopparhalterna är i bryggeriprodukterna innan du beställer. Ibland kan de innehålla mycket höga halter koppar. Dessa enkla 3-mixer kan köpas i bulk för 170 € per ton, med 15 % soja så stiger priset med 15 € / ton. Detta är ändå billigare än att köpa det säckvis för 220 € och upp per ton.

När du väl har försäkrat dig om kvalitén på ditt grovfoder så kan du börja räkna ut hur mycket tillskott du behöver ge dem. Låt oss börja med att titta på vad tackorna har för behov de sista sju veckorna innan lamningen.

Energi
I slutet av dräktigheten så ökar tackornas energibehov dramatiskt. Det är därför som man behöver ge dem tillskott eftersom enbart grovfoder inte räcker till för att förse de snabbt växande fostren med tillräckligt mycket energi. Foder så som spannmål, soja, betrester och bryggerirestprodukter är idealiska som tillskott eftersom de är både energi- och proteinrika. Om man misslyckas med att ge tackorna tillräckligt mycket energi så kommer det resultera i små svaga lamm och i allvarliga fall kan tackorna bli sjuka.

Protein
Tackans proteinbehov stiger inte märkbart förrän tre veckor innan lamningen. Fram till dess är 100-130 g protein per dag tillräckligt för att möta tackans behov. De kan få i sig 100-130 g protein per dag genom att 10 % av deras dagliga intag av foder innehåller protein (grovfoder och kraftfoder). De sista tre veckorna av dräktigheten dubblas proteinbehovet till ca 200 g per dag. I det här stadiet börjar tackorna få juver och lammen växer snabbt.

Mineraler
Oavsett vad du ger tackorna för foder så ska du alltid kontrollera vad det innehåller för mineraler och hur mycket. Ca 25 g standardmineraler bör inkluderas i den dagliga fodergivan. Fråga din foderleverantör vad kraftfodret har mängd mineraler inkluderat. Ge inte fåren mineraler till nöt eftersom det kan leda till att de dör av mineralförgiftning.

Fodergivor
Om du inte ger grovfoder med mycket lågt proteininehåll (dåligt hö, halm eller lågproteinensilage) så räcker det med ett 17 % proteinfoder som du ger 0.6 – 0.7 kg per tacka och dag de tre sista veckorna av dräktigheten. Om ditt grovfoder innehåller mindre än 10 % råprotein så behöver du öka proteintillskottet till tackorna.

När kommer till energi så gäller följande:
För tackor med två foster som får ett bra grovfoder så börjar man 7-8 veckor innan lamningen och ger dem 0.1 kg kraftfoder per tacka och dag som du ökar med 0.2 kg per tacka och dag varannan vecka. Detta innebär att du ger dem 0.1 kg de första två veckorna och sen ökar du till 0.3 kg de kommande två veckorna osv.

Tackor med tre foster bör du börja ge kraftfoder två veckor tidigare. Dessa kan få 0.2 kg mer än tvillingtackorna, per tacka och dag. De tackor som har ett foster kan man börja ge två veckor senare.
(Min erfarenhet är att tackor som är i god kondition och bara har ett foster klarar sig utmärkt på enbart fri tillgång till grovfoder. Problemet med dessa är snarare att fostren ändå blir för stora och fastnar när de ska födas. Reds anm.)

Viktiga punkter att tänka på:
Försäkra dig om att tackorna alltid har tillgång till friskt rent vatten.

 Det är bättre att ge en lägre mängd kraftfoder under en längre period än en stor mängd under en kort period.

 Om du ger tackorna mer än 0.5 kg per dag så dela upp det på två utfodringar.

 Om du ger tackorna mer än 1.0 kg per dag så dela upp det på tre utfodringar.

 Se till att de alltid har tillgång till grovfoder. Rensa bort gammalt foder och undvik att fodra med mögligt foder.