Ta hand om hältan

Installade djur lever tätt ihop. För sjukdomar innebär det en chans att spridas från får till får snabbare än om djuren gick ute på bete.
Hälta är lammproducentens plågoris.

När man tar in djuren så kommer de till en ren miljö. Om djuren är fria från sjukdomar så som fotröta så är det teoretiskt sett möjligt att utrota den. Men om det å andra sidan kommer in ett djur med fotröta i huset så har den snart spridit det till alla andra genom ströbädden. Utmaningen är att ta bort eller i alla fall minska antalet djur som kan föra med sig smitta in i stallet. Sedan får man fortsätta behandla flocken hela stallperioden för att hålla nere infektionsnivån.

Identifiera orsaken
Det finns flera orsaker till att fåren blir halta. Det är viktigt att rätt diagnos ställs så att behandlingen blir så effektiv som möjligt. Om hälta t ex orsakas av CODD så hjälper inte ett traditionellt fotbad.

Klipp klövarna
Det idealiska är att klippa rent klövarna från övervuxet horn, innan djuren går genom ett fotbad, så att eventuella infektioner verkligen exponeras för lösningen. Om arbetssituationen är sådan att man inte klarar av att klippa alla klövar så ska de badas i små grupper som får stå i fotbadet i några minuter och sedan gå på ren betong. Får med infekterade klövar lyfter klöven som de har ont i. Dessa djur ska man sortera ut och klippa klövarna på innan fotbadet.

Fotbadslösningar
Det finns en mängd olika produkter som kan användas mot klövspalt eller fotröta. Det allra viktigaste är att man har rätt preparat till åkomman och sedan att koncentrationen på fotbadslösningen är rätt; om den är för svag så kanske den inte fungerar och om man gör den för stark så kan den skada frisk vävnad på fårens klövar. Du måste mäta hur mycket vatten som får plats i ditt fotbad för att kunna hälla i rätt mängd preparat. En bra sak är att ha ett fotbad med rent vatten som de går igenom innan det medicinska så att fårens klövar blir tvättade innan de går i den verksamma lösningen.

De vanligaste preparaten är 10 % zinksulfatlösning (1 kg zinksulfat till 1 liter vatten), 10 % kopparsulfat (1 kg kopparsulfat till 1 liter vatten) eller 3 % formalin (3 liter formalin till 100 liter vatten). Zink- och kopparsulfatlösningar kan återanvändas under förutsättning att de inte blir för nedsmutsade – ha ett vattenbad framför. Formalin dunstar så det är bättre att göra nytt varje gång.
Om du planerar att återanvända fotbadslösningen så täck över den om den är utomhus så att inte regnvatten kan späda ut den. Jag har inte hört talas om något snabbt sätt att testa lösningens styrka så om du är osäker – gör en ny blandning! Det är viktigt att komma ihåg att efter fotbadet så ska djuren stå på en ren torr yta mint en timme så att medlet får en chans att torka in i klövarna och göra nytta.

Halta får
Får som du ser är halta redan ute på betet bör du egentligen inte ta in med de andra utan ha kvar dem ute och behandla dem till de är ohalta och då kan du ta in dem med.

Inne i fårstallet
Håll ett öga på djuren inne i fårhuset. Att klippa klövarna på halta djur inne i huset är inte en bra idé för då kan infekterade klövdelar smitta ner ströbädden. (Om man behöver klippa dem kan man göra det på en särskild plats med slätt golv, eller på en pressening så att man kan sopa ihop klövdelarna och ta bort dem. Reds anm.) Det är bra att ha som vana att fotbada djuren några gånger under stallperioden. Det är också bra att strö ut kalk innan man lägger på ströbädden.

Hälta är den största orsaken till minskad prestation hos installade får. Halta tackor får lättare andra komplikationer och en infekterad ströbädd kan smitta lammen vid födseln. Vid installningen så kan man vidta åtgärder för att minska hältan och infektionerna och det bör man göra, annars kan det bli så att det inte bara blir en ekonomisk fråga utan även ett djurskyddsproblem.