Fixa iordning i fårhuset

Nu när julen närmar sig och betet börjar tryta så är det dags att börja tänka på fårhuset. På många gårdar är fåren installade i tre månader om året och det är under dessa månader som arbetet som är förknippat med utfodring och ströning etc ökar drastiskt.

Vad kan du göra för att göra livet lite lättare? Hur mycket tid tog det dig förra året att fodra och ge vatten åt djuren? Vilka problem hade du och vad kan du förbättra? Detta är alla frågor som är bra att fråga sig när man börjar ställa iordning fårhuset inför säsongen.
Se med kritiska ögon på hur ditt fårhus är uppbyggt och ha följande saker i minnet när du går igenom det:

Vattnet
Vatten är det viktigaste i fårhuset. Det primära är att hålla regnvattnet på utsidan av huset. Se över hängrännor, stuprör, brunnar och dräneringar för att försäkra dig om att så mycket vatten som möjligt leds bort från huset.

Nästa steg är att se över drickvattnet. Får är krävande och behöver rent vatten att dricka. Flottörvattenkoppar ger ett jämnt flöde men det är din uppgift att se till så de inte är skitiga. Om man placerar dem minst 0.6 m upp så håller de sig renare. Läckande vattenkoppar ska tätas och flottörerna ställas in på rätt höjd. Det kan även vara bra att ha någon extra vattenkopp hemma om det skulle hända något under helgdagarna. Försök att placera vattenkopparna på ställen så att de inte sticker ut och kan skada djuren när du driver dem i huset. Skydda utsatta ledningar från kyla så de inte fryser.

(Det är också bra att ta ett vattenprov för att kontrollera att det inte är bakterier i vattnet. Det kostar bara några hundralappar men är värt det. Jag har själv varit med om att ha mycket höga halter av koilebakterier i vattnet med påföljden att besättningen hade stora problem med juverinflammationer. Vattnet smakade gott och var helt genomskinligt så det gick inte att upptäcka själv. Det kostade enormt mycket pengar, arbete och sorg över att många tackor och lamm gick åt innan vi kom på att vattnet var orsaken. Reds anm.)

Ätplatser
Tiderna då man gick in till tackorna med en spann full med pellets och försökte hälla i det i fodertråget innan tackorna hade vält omkull dig är gångna. All din utfodring bör ske från utsidan av fållan. Se till att du har tillräckligt med utrymme per tacka vid foderbordet. Måttrekommendationer för svenska förhållanden kan du läsa på Djurskyddsmyndighetens hemsida.
Försök att planera foderplatserna så att du slipper bära omkring fodret så mycket.

Ströbädden
Att strö lite och ofta är för det mesta det bästa sättet att hålla tackorna rena. Efter lamningen ökar behovet av ströning drastiskt. Fundera över tackornas foderstat, t ex ju torrare grovfoder desto mindre strö går det åt. Man kan ställa in halm av god kvalitet som tackorna kan äta av, som ett komplement till kraftfoder och ensilage, innan man strör med den.

Golvutrymme
Att trycka in för många djur i fårhuset leder till sämre resultat. Måttrekommendationer för svenska förhållanden kan du läsa på Djurskyddsmyndighetens hemsida.

Ventilation
En bra ventilation förser djuren med frisk luft. Det hjälper också till att föra bort luftburna infektioner och håller fåren svala. Det är bättre att ha för mycket ventilation än för lite, men det är också viktigt att undvika drag nere på djurens nivå. Små lamm är mycket känsliga för drag.

El
Ljus är en viktig del i fårhuset. Kontrollera existerande belysning så att den fungerar och om du har dåligt arbetsljus så installera mer.

Se till ditt fårhus innan du tar in djuren. När de väl är på plats är det mycket krångligare att göra. Att ta sig tid nu för att räta ut problemen kommer betala sig längre fram.