Vad kan jag göra 2006 för att öka den långsiktiga lönsamheten i besättningen?

Att vara med i ”Teagasc Profit Monitor” är det bästa sättet för lammproducenter att utvärdera lönsamheten i verksamheten. Det ger dig tydliga besked om vad du kan förbättra. En del lantbrukare som fullföljde programmet var förvånade över hur stor skillnad det var i vinst på olika lammgårdar. Vissa hade en förlust på 30 € per tacka medan andra kunde ha lika mycket i vinst.

Se över din verksamhet
Detta indikerar tydligt att det finns gott om utrymme för att öka vinsten på många gårdar. ”The Profit Monitor” ingår om man är kund hos Teagasc och programmet hjälper dig att besvara följande frågor:

Gör jag någon vinst på lammen?
Är mina kostnader för höga?
Vilka svagheter i företaget måste jag jobba på?
Hur jämför jag mig med andra lammproducenter?
Vilken av grenarna går med vinst eller kostar pengar – lamm eller nöt?
Vart går pengarna från lammslakt, skinnförsäljning och bidrag?

Utvärdera dina scanningresultat
Det är viktigt att du utvärderar ditt scanningresultat eftersom det är nära relaterat till din avvänjningsprocent och därmed lönsamheten. Om tackorna har varit exponerade för något som får dem att abortera fostren, t ex toxoplasma, salmonella, camptylobakter eller listeria, så kan de ha kastat mellan 5-30 %. Identifiera tomma tackor och ta reda på varför de inte har några lamm. Detta kan hjälpa dig att göra förändringar så du kan undvika problemet nästa år. Intensivt skötta besättningar bör inte ha mer än 2 % tomma tackor men ofta börjar men inte undersöka saken förrän det är över 4 %. Några av de vanligaste orsakerna för hög andel tomma tackor är:

Att tackorna inte brunstar när baggen släpps till:
Om det är hög andel tacklamm i gruppen.
Om tackorna har varit utsatt för långvarig stress pga dålig hantering eller ihållande regn.

Fertilitetsproblem pga av att:
Osunda baggar eller att de har skötts undermåligt inför betäckningen. För många tackor till baggen.

Att tackorna inte blir befruktade kan bero på:
De är i dålig kondition vid betäckningen.
Att de är undernärda.
Att de har dåligt proteinvärde pga sjukdomar som skabb och leverflundra.
Selen- eller jodbrist.
Toxoplasmos.

Öka din andel uppfödda lamm
De mest lönsamma besättningarna har högstprocent avvanda lamm. Notera under lamningen hur många tackor och lamm som har dött och varför de gjorde det. Detta ger dig signaler om vad du behöver förbättra. Sätt dig ner när lamningen är över och gå igenom journalerna för att se mönster i problemen och var de återkommer. Förbättringar som baseras på denna analys kan minska både dina förluster och arbetsbördan nästa år.
Att bara räkna hur många tackor och lamm som har dött säger inget om vad problemet var, varför de dog. Det är viktigt att skriva ner lite bakgrunds-information. Gör ett enkelt system som underlättar för dig att skriva ner vad som har hänt. Informationen kan ge dig en tydligare bild av svagheterna i din produktion. En del lantbrukare ser journalföring som ett problem men det är i själva verket en god investering för det ger dig chans att:

Höja antalet avvanda lamm tack vare minskad lammdödlighet.
Minska arbetet med att ta hand om svaga lamm och tackor.
Öka djurens välfärd.
Öka produktionsresultatet eftersom för varje tacka eller lamm som dör så är det någon annan som nätt och jämnt klarar sig.
Öka din vinst.

Mål med lamningen
Sikta på att ha mindre än 10 % lammdödlighet.
Intensivt skötta besättningar bör sikta på mindre än 2 % döda tackor i lamningstider och ca 4 % under året.
Om du sondmatar många ungar så kan det vara en indikation på problem med svaga lamm.
Normala födslovikter för korsningslamm av köttrastyp är; 5 kg för enfödda, 4 kg för tvillingar och 3 kg för trillingar.

Förbättra din slaktmognadsbedömning
Att bedöma lammets fett, muskelansättning och vikt är absolut nödvändigt för att kunna avgöra när det är rätt tid för att skicka dem på slakt. Lammen bör vägas och hullbedömas varannan vecka efter avvänjningen och sedan varje vecka de sista 2-3 veckorna. Genom att skicka lammen i rätt tid med lagom mängd fett gör att du slipper straffavdrag från priset.
Det som får de flesta att dra sig för att väga och bedöma lammen regelbundet är att de inte har en bra hanteringsutrustning och ett bra ställe att vara på. Det behöver inte vara så märkvärdigt; en svinvåg uppställd så att lammen går mot ljuset med några bra fållor som man kan ändra storleken på lätt. Gärna på samma ställe varje gång så lär de sig ganska fort vad det handlar om.
Att förbättra sin kunskap i slaktmognadsbedömning ger ett direkt resultat i ekonomin. Även under perioder med höga lammpriser så blir det kostsamt att skicka lamm som man får avdrag på.