Tidig lamning – för över fodret från tackorna till lammen

Vårlammsproduktion medför högre kostnader jämfört med lamning senare på våren. För att försäkra sig om att produktionen ger en bra marginal så måste djurens prestation vara på topp och kostnaderna hållas under kontroll. Om lammen går på halvfart och därmed missar en optimal slakttid så sätter det hela resultatet på spel. Den enskilt största kostnaden i vårlammsproduktionen är kraftfodret. Hur mycket som går åt beror på produktionssystemet och vilken tillgång man har på bete.

Nu är de tidigt födda januarilammen snart sex veckor. När lammen växer ökar deras födointag och detta sammanfaller med att tackans mjölkproduktion minskar. För tidigt födda januarilamm har tackornas mjölkproduktion varit på toppen och börjar nu vända nedåt. Eftersom lammens foderbehov ökar och mjölkproduktionen minskar så är det dags att styra över kraftfodret från tackorna till lammen.

Det idealiska är att ge lammen fri tillgång till kraftfoder från 10 dagars ålder. Om du inte har börjat än så är det hög tid nu. De kommer nog igång ganska lätt eftersom de förmodligen redan äter lite tillsammans med tackorna. De flesta börjar med att ge lammen ett färdigt kraftfoder för små lamm. Dessa är ofta smakliga och lättsmälta och bra att ge små lammen så de kommer igång med att äta kraftfoder men, se upp, de kan vara mycket dyra. Beroende på tillverkaren och innehållet så kan de kosta över 300 € / ton.
Att köpa några säckar i början för att få igång lammen är kanske inte så märkvärdigt. Men det är så att lammens konsumtion ökar snabbt under en kort period och kostnaden kommer bli kännbar.
Det är därför bättre att byta till ett lite billigare foder när lammen verkligen har kommit igång med kraftfodret. När du byter till ett billigare så ska du blanda in det gradvis så att lammen inte slutar äta.

Om man utgår ifrån att tackans bidrar i allt mindre del till lammets tillväxt under de kommande veckorna så kan man fundera på vad det finns för alternativ i vårlammsproduktionen de kommande månaderna.

Valmöjligheterna beror mycket på vad du har för betesmöjligheter och byggnaderna. Det är inte så stor mening att släppa ut den tidigt lammade flocken på betet för tidigt så de gnager ner det helt. Om du befinner dig i en sådan situation att du har gott om bete så är den bästa strategin att låta lammen ”kryp-beta”, dvs att de har en liten öppning som gör att de kan beta nya stycken före tackorna. På detta viset kan lammen äta de bästa bladen och spädaste gräsen, sen kan tackorna släppas in och städa efter lammen.

Om betet å andra sidan är knappt så får man titta på andra möjligheter. I de flesta fall innebär detta tidig avvänjning och fri tillgång på kraftfoder till lammen. Tackorna kan då sinas och hållas lite mer extensivt eftersom deras foderbehov dramatiskt minskar.

Tidig avvänjning kan ske då lammen är minst 5 veckor gamla och äter minst 250 g kraftfoder per dag och lamm på tre dagar. Systemet kan användas antingen inne eller ute, där man kan ha 70 lamm per ha. I båda fallen är den huvudsakliga födan kraftfoder. Försäkra dig om att det kraftfoder du har är lämpligt att ge i stora mängder till lamm och att det är rätt balanserat. Det är absolut nödvändigt att alla lamm har tillgång till friskt vatten.

Inomhus jämfört med utomhus
Ska du ha lammen inomhus eller ska du ha dem ute, ca 70 st per ha bete? Båda systemen har för- och nackdelar. Utomhus behöver du inte strö och det är inte problem med ventilationen men du måste se upp med parasiter. Det bästa är om man kan släppa dem på ett bete där det inte har gått får de senaste 12 månaderna. Om du har lammen inomhus så behöver du inte maska av dem men det tillkommer arbete med ströning och ventilation.

Ekonomi
Om du avvänjer lammen tidigt så kan du räkna med att de äter ca 60-70 kg kraftfoder jämfört med 30-40 kg om lammen går med tackorna ända till slakten. Kostnaden för dessa extra 30 kg kraftfoder är 6-9 € beroende på kostnaden för kraftfodret och detta måste vägas mot att man spar betet till andra ändamål.