Uppfödning av trillingar

Medeltalet för kullstorleken på Irland har inte ändrat sig mycket under de senaste 20 åren. Det ligger runt 1,3 lamm uppfödda per tacka som har gått med baggen. Innan 2005 fanns det bidrag kopplade till tackorna som medförde att lammen nästan blev sekundära. Ett av huvudskälen som anges av fårägare till varför de inte vill öka fruktsamheten i besättningen är problemen som associeras mer trillingar; små, svaga lamm och en ökad arbetsbörda pga adoptioner och napplamm.

Å andra sidan har jag mött lammproducenter som har stora kullar och inte upplever det som ett problem. Eftersom tackbidragen är borta så måste djuren bära sina egna kostnader och varje extra lamm som framgångsrikt blir uppfött är potentiellt 70 € extra. I den här artikeln kommer jag beskriva några tekniker som jag har sett ute på gårdarna som underlättar uppfödningen av trillingar och överblivna lamm.

Att låta tackan föda upp tre lamm
Teagasc har genomfört en studie som har undersökt möjligheten att låta tackan föda upp trillingar och effekterna det hade på lammens tillväxt, avvänjningsålder och extra foder. Du kan följa dessa punkter om du ska låta tackan föda upp trillingar.
1) Identifiera vilka tackor som har tre foster genom scanning och utfodra dem ordentligt de sista 7-8 veckorna av dräktigheten för att öka lammens födslovikt.
2) Tillåt endast tackor med mycket mjölk och jämnstora ungar att föda upp alla tre lammen.
3) Ha trillingtackorna i en egen grupp även efter lamningen där de kan få god tillgång på foder.
4) Om de har släppts på ett bra bete ska de ha 1 kg kraftfoder per tacka och dag de tre första veckorna av laktationen och om betet tryter så ska de ha i ytterligare tre veckor.
5) Trillningar ska erbjudas lammkammare med fri tillgång på kraftfoder från början till dess att de är 6 veckor sedan begränsas givan till 0.3 kg/lamm/dag tills de når 10 veckors ålder. (Detta får man anta gäller ute på frodigt vårbete då det är annorlunda givor om man har dem inne i vårlammsproduktion. Reds anm.)
6) Tackor kan föda upp tre lamm om de får 60 kg kraftfoder extra (21 kg till tackan och 13 kg till lammen).
7) Att erbjuda lammen lammkammare med kraftfoder från 10 veckors ålder fram till avvänjning respektive från 10 veckors ålder fram till slakt resulterade i en minskning med 20 respektive 45 dagar fram till slakt.
8) Kostnaden för 60 kg kraftfoder är 11 € om kostnaden per ton är 180 €.

Adoptioner
Vad är knepen för att lyckas med att adoptera bort övertaliga eller övergivna lamm till tackor som föder en unge?
1) Identifiera vilka tackor som bara ska ha ett lamm genom scanning.
2) Ha dina övertaliga lamm nära tackorna som ska ha en unge.
3) När en tacka som ska ha en unge börjar lamma så hjälper du henne och tar direkt bort hennes egen unge när den kommer ut och ersätter den med adoptionslammet.
4) Gnid in noga lammet som ska adopteras med fostervätskor över hela dess kropp och strö lite bordssalt på lammet (detta får tackan att slicka ihärdigare på lammet).
5) Använd remmar med knäppen eller kardborreband för att fästa ihop adoptionslammets ben så att det inte kan resa sig på en gång. Remmar och band är lättare att fästa bra än balsnören.
6) Håll det nyfödda lammet varmt och på en avskild plats (en låda med halm i och en filt över) medan du arbetar med adoptionen.
7) Efter 20 minuter lägger du tillbaks tackans egna unge hos henne i lammboxen.
8) Ta bort remmarna från adoptionslammets ben och låt den få dia från tackan.

Vissa tvättar adoptionslammet för att få bort lukten från den ursprungliga mamman innan de påbörjar adoptionen.
Om adoptionen misslyckas eller om tackan är aggressiv mot någon av ungarna så måste hon genast sättas fast, antingen med halsrem eller grimma som spänns fast med ett rep i boxen så att hon kan äta och dricka och ligga men ungarna kan komma undan henne eller fästa henne i en adoptionsgrind.

Att föda upp napplamm
Hos de flesta lammproducenter så blir det oundvikligen några lamm som av olika skäl inte kan adopteras och som får bli napplamm. Att mata dem med nappflaska är tidsödande och ger ojämn tillgång till lammet och skall därför undvikas. Det finns hinkar med nappar som man kan hänga upp så de kan ha fri tillgång till mjölk.