Inför den årliga baggauktionen: Hur mycket är avel och hur mycket är foder? Del 1.

De kommande månaderna har avelsbesättningarna fullt upp med att få baggarna i form till baggauktionerna. En lammproducent som går på dessa auktioner kommer konfronteras med en massa imponerande och en del övergödda lamm. Domarna kommer ge priser till en del baggar – men är dessa egentligen de bästa djuren? Hur mycket av det du ser är avel och hur mycket är foder?

Baggen är halva din flock eftersom varje lamms halva genetiska arvsmassa kommer från baggen. Om du ska köpa en flock tackor, hur mycket planering och eftertanke skulle du ge denna viktiga uppgift? Baggköpet förtjänar samma uppmärksamhet.
En bagge av bra kvalitet kommer förmodligen att kosta runt 5000 kr, vilket är en stor investering men det är mer än det. Du köper fadern till dina framtida livdjur eller lammflock. Eventuella svaga gener som baggen har kommer han ärva vidare till sin avkomma och detta kommer i sin tur att påverka framtida prestationer i din besättning.
Genom att följa några enkla steg när du väljer bagge kan du reducera risken att köpa ett dåligt djur. Det är tre aspekter som måste bedömas. Först är det utseendet på djuret som ska stämma med rasens avelsmål. Det följs av en noggrann fysisk undersökning av baggen. Till sist kommer utvärderingen av den information du har om baggen som härstamning och avkommeprövning.

1. Ras
Vilken är den bästa rasen? Finns det en ras som är bäst? Varje rasförening hävdar att deras ras är bäst. Olika raser har olika uppgifter. Generellt är valet av ras styrt av personliga prefernser men det bör också innehålla en objektiv värdering av vad som passar tackorna bäst. Som en tumregel säger man att tackor med svarta huvuden ska korsas med en vithövdad bagge och tvärt om. Detta för att maximera hybrideffekten. Å andra sidan om baggen har en specifik uppgift så måste man ta hänsyn till detta. Om t ex baggen ska föra in högre fruktsamhet i besättningen är raser som Finull att föredra i första hand.

2. Visuell värdering
Olika människor gillar olika bilar, det samma gäller fårägare… Välj djur som tilltalar dig. Huvudet, ullen och benen är generellt delar som har lite påverkan ekonomiskt när du väger en bagge mot en annan men för vissa människor är detta viktigt. När du har beslutat dig för ett antal baggar att välja emellan är det viktigt att du kontrollerar att de har bra fysik. Det är nu den fysiska värderingen kommer in i bilden.

3. Fysisk värdering
Undersök djurets stomme: ett långt djur med bra bakdel och bra bringa är viktigt om du vill ha lamm som klassar sig bra i slakten. Sedan ska du kolla klövar och ben. Kolla efter tecken på fotröta, hälta etc. Går och står baggen obehindrat? Benen är mycket viktiga för att baggen ska kunna göra sitt jobb bra.
Kolla bringan efter tecken på skador, det är nästan alltid tecken på tidigare hälta. Ett lamm till försäljning kan vara ett kroniskt halt djur.

Kolla munnen och försäkra dig om att baggen inte har över- eller underbett. Tänderna i underkäken ska möta dynan i överkäken ca 0.5 cm in.

Till sist och viktigast av allt kontrollera testiklarna och penis efter tecken på svullnad eller infektion. Försäkra dig om att de har två jämnstora testiklar som känns fasta och kan röra sig i pungen. Testiklarnas storlek är ett mått på hur fertila de är – ju större desto bättre. Det finns också bevis på att baggar med stora testiklar producerar mer fertila tackor.

När du är färdig med den visuella och fysiska värderingen är det dags att titta på härstamningsbevisen mm. Detta är din nyckel till hur baggen förväntas prestera. Mer om detta kommer i nästa veckas tips.

Detta var en fri översättning av Michael Gottsteins artikel som du kan läsa i sin helhet här: Sheep Weekly Farming Tips