Avmaskar du korrekt?

2005-07-26
Avmaskar du korrekt?
Här får du en genomgång av det viktigaste att tänka på vid avmaskningen och lite tips som gör att du får bättre resultat av behandlingen.

1.Väg djuren – gissa inte!
Att underskatta djurens vikt är ett vanligt skäl till underdosering. För att undvika detta ska du välja ut och väga de tyngsta djuren så du kan välja rätt dos avmaskningsmedel. Om djuren är mycket olika i storlek kan du överväga att dela in dem i grupper med jämnstora djur och sedan väga de tyngsta i respektive grupp. Glöm inte att kontrollera att djurvågen är kalibrerad och visar rätt vikt innan du börjar!

2. Kalibrera och underhåll ingivaren
Kontrollera alltid att ingivaren ger rätt mängd medel innan du börjar avmaska. Ett sätt är att ta en 10 el 20 ml spruta och ta bort delen som trycker ut medicinen. Sätt sedan tummen över det lilla hålet i ändan och spruta i en dos avmasknings-medel i sprutan med ingivaren. Se till så du har fått bort alla luftbubblor först. Upprepa proceduren och ställ in ingivaren tills den ger korrekt dos.
Ett annat sätt att mäta enkelt är att ta ett sådant litet ml-mått som man får med till flytande mediciner för människor. De är lätta att spruta i och har lite olika graderingar.
Ingivare ska skötas om noggrant och bytas ut när de börjar bli slitna. Rengör dem med varmt tvålvatten och kontrollera fjädrar och packningar så det inte blir luftbubblor. Det finns speciella oljor att köpa när man behöver smörja in dem. Vanlig matolja rekommenderas inte då den har en tendens att härda och klistra igen hela apparaten.

3. Ge avmaskningsmedlet korrekt
Tekniken att ge medlet är en viktig del för att man ska vara säker på att det fungerar effektivt. Se till så att djuret är stadigt fast och inte kan springa omkring när du ska ge medlet, så att de säkert sväljer hela dosen. Djuren kan också få allvarliga skador och till och med dö om de kan slita sig loss och röra huvudet så att ingivaren går igenom vävnaderna bak i munnen. Placera en hand under huvudet och luta det lite åt sidan. För in ingivaren i mungipan genom mellanrummet som finns mellan kindtänderna och framtänderna och sedan bak över tungan. Det är mycket viktigt att medlet kommer bak i svaljet och inte hamnar i munnen för då kan det hända att det inte kommer ner i våmmen. Detta är särskilt viktigt för ”vita” avmaskningsmedel (ex. Valbazen).

Undersökningar har visat att effektiviteten hos avmaskningsmedlet ökar om djuren inte äter 12-24 timmar innan avmaskningen.

Avmaskningsmedel skall förvaras säkert och i skydd från direkt solljus, 4-25°C. Kolla alltid ”bäst före-datum” och om förpackningen är öppnad så ska du följa tidsgränsen som står på förpackningen. Skaka alltid ”vita” medel noga innan du använder dem.

Kom ihåg att oavsett hur ofta du avmaskar så läs alltid instruktionerna på förpackningen. Rekommenderad dos och behandlingsintervall kan ha ändrat sig.

Om du vill se några bilder på hur det kan se ut vid avmaskning så kan du
klicka här.